Chức danh ghi trong sổ BHXH có ảnh hưởng đến chế độ hưởng không?

Một bạn đọc hỏi: Hợp đồng lao động của tôi với Công ty ghi thông tin của tôi như sau: Nghề nghiệp Thợ may; Chức vụ Công nhân. Trong sổ BHXH của tôi ghi chức danh là Công nhân may. Tuy nhiên, công việc thực tế của tôi là làm tại vị trí công việc May Công nghiệp. Như vậy, khi tính hưởng các chế độ BHXH, tôi có được coi là lao động làm việc trong lĩnh vực nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không?

Hoàn trả tiền đóng BHXH thời gian trùng nhau cho người lao động

Một bạn đọc hỏi: Hiện tại tôi có 02 sổ BHXH và có thời gian đóng BHXH trùng nhau. Vậy tôi muốn nhập 02 sổ BHXH thành 01 thì phải làm như thế nào, thủ tục ra sao và thời gian đóng trùng nhau giải quyết như thế nào?

Đóng BHXH trường hợp nghỉ việc từ 14 ngày trở lên trong tháng

Bạn Lợi Trần (TP.HCM) hỏi: Trường hợp người lao động nghỉ việc từ ngày 14/02 trở xuống thì báo giảm BHXH, BHYT, BHTN trong tháng 02 luôn có được không? Nếu báo giảm thì người lao động sẽ bị trừ tiền BHYT đúng không?

Quân nhân chuyên nghiệp đã phục viên có được NSNN mua BHYT không?

Ông Trương Quyết Thắng từ địa chỉ email truongquyetthang1968@gmail.com hỏi: Tôi thi hành nghĩa vụ quân sự vào tháng 02/1987, công tác tại Cơ quan Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định, sau đó chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp đến tháng 10/1993 thì phục viên về địa phương. Vậy, tôi muốn hỏi tôi có thuộc diện được Ngân sách nhà nước mua BHYT không?

Quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người mắc bệnh hiểm nghèo

Một bạn đọc hỏi: Tôi muốn hỏi về quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người mắc bệnh hiểm nghèo? Tôi có thẻ BHYT, nếu đi khám, chữa bệnh trái tuyến có được không hoặc có phải nộp lệ phí gì không? Trường hợp có thẻ BHYT mắc bệnh hiểm nghèo mà phải dùng máy móc, các loại thuốc cao cấp thì được hưởng bao nhiêu %?

Số CMND là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu BHXH

Một bạn đọc hỏi: Tôi làm lại Căn cước công dân. Như vậy, tôi có cần làm thủ tục thay đổi số CMND với cơ quan BHXH không?

Mất thẻ BHYT nhưng vẫn nhớ mã thẻ, có được hưởng quyền lợi BHYT không?

Một bạn đọc hỏi: Tôi làm mất thẻ BHYT nhưng vẫn nhớ được mã thẻ của mình; vậy, khi đi khám, chữa bệnh, tôi có được hưởng chế độ BHYT không?

Xử lý trường hợp chuyển 03 công ty vẫn không thể chốt được sổ BHXH

Một bạn đọc hỏi: Tôi làm việc qua 03 công ty và đóng BHXH, BHTN chung 01 sổ BHXH. Ở công ty đầu tiên, tôi không chốt được sổ BHXH vì công ty nợ BHXH, sau đó bị phá sản. Vì vậy, đến khi nghỉ việc tại công ty thứ 02, tôi cũng không chốt được sổ BHXH. Hiện tại, tôi vẫn đang làm ở công ty thứ 03 và tiếp tục đóng BHXH vào sổ BHXH đó. Vậy, trường hợp muốn chốt sổ BHXH, tôi phải làm thủ tục thế nào?

Cấp sổ BHXH trường hợp báo tăng BHXH trùng

Một bạn đọc hỏi: Công ty tôi cần báo tăng BHXH cho 09 người. Có 03 người trước đó đã có sổ BHXH nhưng do không biết nên tôi đăng ký cấp sổ BHXH mới cho họ. Kết quả, trong 03 người có 02 người không được cấp sổ BHXH mới. Vậy, tôi muốn hỏi 02 người này có phải vẫn dùng sổ cũ?

Cấp lại và điều chỉnh thông tin tham gia BHXH của người lao động trong sổ BHXH

“Cấp lại sổ BHXH” và “Điều chỉnh thông tin tham gia BHXH của người lao động” là 02 thủ tục hành chính được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính theo Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. So với trước đây, các thủ tục hành chính này đã bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, căn cứ pháp lý (thủ tục Cấp lại sổ BHXH); thành phần hồ sơ, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, căn cứ pháp lý (thủ tục Điều chỉnh thông tin tham gia BHXH của người lao động).

Quyền lợi BHYT khi KCB ở nơi không đăng ký KCB ban đầu

Một bạn đọc ở Yên Bái hỏi: Tôi có thẻ BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Tôi muốn dùng thẻ BHYT này để khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Việt Tràng An Yên Bái hoặc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái có được không?

Cộng nối BHXH trường hợp có thời gian làm cán bộ cấp xã

Bạn Nguyễn Đình Hoàn từ email nguyendinhhoan1959@gmail.com hỏi: Tôi có thời gian công tác như sau: Từ tháng 09/1983 đến tháng 05/1984 là Xã đội phó, Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Lâm; tháng 06/1984 - 05/1989, Phó Ban Tài chính xã Xuân Lâm; tháng 06/1989 - 03/1997, Trưởng Công an Vùng 02, xã Xuân Lâm; tháng 04/1997 - 03/2001, Phó Chủ nhiệm HTX Xuân Lâm 01; tháng 04/2001 - 08/2005, Chủ nhiệm HTX Xuân Lâm 01; tháng 09/2005 - 06/2016, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Lâm; tháng 07/2016 đến nay, Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Lâm. Vậy xin hỏi, thời gian tôi làm Phó Ban Tài chính xã từ tháng 06/1984 - tháng 05/1989 có được cộng nối thời gian sau này để hưởng BHXH khi nghỉ hưu không?

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính hưởng chế độ ốm đau

Theo Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động đủ điều kiện theo Luật định, sẽ được hưởng chế độ ốm đau. So với trước đây, thủ tục hành chính này đã bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ khi lao động nữ mang thai hộ sinh con

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính giải quyết chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ khi lao động nữ mang thai hộ sinh con là Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. So với trước đây, thủ tục hành chính này đã bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Thủ tục hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc

Căn cứ Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam - người lao động là công dân Việt Nam, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ được hưởng lương hưu nếu đáp ứng được quy định của pháp luật. So với trước đây, thủ tục hành chính này đã bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Từ ngày 01/07/2019: Áp dụng chế độ thai sản theo mức lương cơ sở mới đối với lao động nam

Căn cứ Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, các văn bản hướng dẫn thi hành, từ ngày 01/07/2019, chế độ thai sản đối với lao động nam được điều chỉnh, thay đổi.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam