Giải pháp đồng bộ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tại TP. Bắc Giang

10/04/2019 13:45:21
Giám đốc BHXH TP Bắc Giang Giáp Văn Cán vui mừng chia sẻ, hiện toàn Thành phố đã đạt gần 100% dân số tham gia BHYT, trong đó có nhiều phường, xã đã hoàn thành 100% số đối tượng tham gia.

Cán bộ BHXH thành phố Bắc Giang giải thích cho người dân về chế độ

Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch

Khái quát những chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản BHXH TP. Bắc Giang đã thực hiện trong năm 2018, Phó Giám đốc Nguyễn Công Phương cho biết, năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục được phát triển, nhiều doanh nghiệp mới thành lập, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và người dân về chính sách BHXH, BHYT đã từng bước được nâng lên, nhất là về chính sách BHYT. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như quy mô hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu vẫn là nhỏ và vừa, sử dụng ít lao động. Tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn phải dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng dẫn đến việc làm và thu nhập của người lao động không ổn định, ảnh hưởng đến công tác phát triển đối tượng và thu BHXH. Sự hiểu biết của người dân còn hạn chế về chính sách BHXH tự nguyện, cùng với việc khó khăn về kinh tế, đặc biệt là đối với người lao động ở khu vực nông thôn và người lao động trong các lĩnh vực phi chính thức trên địa bàn… nên việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Bắc Giang; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND; sự phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành ở địa phương, cùng với sự cố gắng nỗ lực của Tập thể lãnh đạo và toàn thể viên chức trong đơn vị với tinh thần đoàn kết, thống nhất, BHXH TP đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng như công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đều tăng so với năm 2017, đặc biệt là đối tượng tham gia BHYT đã đạt 99.74%, cao hơn năm 2017 là 1.18%; thu đạt 100.38%, cao hơn năm 2017 là 12.12%; nợ thấp hơn kế hoạch giao 0.34%; giải quyết chế độ BHXH, BHYT ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước nhưng vẫn được giải quyết và chi trả, thanh quyết toán được kịp thời, đúng quy định. Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 30.857 người; tăng 2.325 người so với năm 2017; số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.313 người; tăng 231 người so với năm 2017. Số người tham gia BHTN là 28.662 người; tăng 1.376 người so với năm 2017. Số người tham gia BHYT là 108.998 người, tăng 11.704 người so với năm 2017. Trong đó, theo báo cáo của các phường, xã hiện nay đã có 10 đơn vị xã, phường đã đạt tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100% (gồm Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Đa Mai, Phường Trần Nguyên Hãn, Phường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, xã Song Khê, Phường Trần Phú, Phường Lê Lợi, Phường Thọ Xương, xã Tân Tiến), đưa tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 99.74%, tăng 1.18% so với năm 2017, vượt 1.24% kế hoạch giao năm 2018 và vượt cả kế hoạch được giao năm 2019. Theo số liệu thống kê, trước Tết Nguyên đán còn mấy chục người chưa tham gia BHYT, nắm được tình hình này, đồng chí Giáp Văn Cán đã chỉ đạo cán bộ BHXH, nhân viên đại lý thu ngay trong Tết đến từng hộ gia đình, vận động từng người dân. Vì vậy chỉ còn khoảng 15 người chưa tham gia BHYT. Trong công tác thu, tính đến hết ngày 31/12/2018, thu BHXH, BHYT, BHTN được 539.056 triệu đồng, đạt 100.38% kế hoạch giao năm 2018, tăng 12.12% so với năm 2017. Tổng số nợ là 13.491 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ nợ là 2.51%, thấp hơn chỉ tiêu giao năm 2018 là 0.34%. Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; việc đồng bộ hóa dữ liệu để cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH được BHXH TP tích cực triển khai và chỉ đạo thực hiện kịp thời, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý, khắc phục những trường hợp thẻ sai thông tin, thẻ bị lỗi trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu nhằm bảo đảm quyền lợi của các nhóm đối tượng. Trong năm đã cấp 12.812 sổ BHXH, cấp 130.389 thẻ BHYT. Thực hiện giải quyết cho 10.098 lượt người hưởng các chế độ BHXH đảm bảo kịp thời đúng quy định. Trong năm đã chi trả cho 14.145 lượt người hưởng các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, thanh toán BHXH một lần, thất nghiệp, tuất một lần… Hiện tại, BHXH TP đang chi trả cho 14.508 lượt người hưởng chế độ BHXH thường xuyên hàng tháng, với tổng số tiền chi trả là 651.272 triệu đồng. Trong năm đã thực hiện công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho 74.100 lượt người với 17.643 triệu đồng, tăng so với năm 2017 là 7.417 lượt người và tăng 2.183 triệu đồng.

Phối hợp với các Phòng, ngành thực hiện kiểm tra 17 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn có tổng số nợ là 1.681 triệu đồng. Sau khi đi kiểm tra đã thu hồi được 634 triệu đồng, còn lại các đơn vị tiếp tục khắc phục sau kiểm tra; chuyển danh sách 102 đơn vị nợ đọng để phối hợp thu hồi nợ với tổng số tiền nợ là 13.026 triệu đồng. BHXH thành phố phối hợp với Phòng thanh tra, kiểm tra của BHXH tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra 59 đơn vị sử dụng lao động có số nợ là 13.336 triệu đồng. Sau khi thanh tra, kiểm tra đã có 58/59 đơn vị nộp với số tiền 13.298 triệu đồng. Đồng thời, trong năm cũng phối hợp với Phòng khai thác và thu hồi nợ của BHXH tỉnh hàng tháng gửi danh sách các đơn vị nợ từ 1 tháng trở lên để phối hợp kiểm tra thu hồi nợ. Trong năm đã mời 62 đơn vị trực tiếp lên làm việc tại cơ quan BHXH thành phố và BHXH tỉnh với tổng số nợ là 14.897 triệu đồng. Sau khi làm việc đã có 59/62 đơn vị đã khắc phục được số nợ với số tiền 7.867 triệu đồng.

Năng động, sáng tạo thực hiện các giải pháp đồng bộ

 Đồng chí Nguyễn Công Phương cho hay, bám sát kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm BHXH thành phố đã tập trung rà soát, nắm tình hình các đơn vị sử dụng lao động, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện trên tất cả các lĩnh vực nhiệm vụ của đơn vị. Chủ động tham mưu UBND thành phố chấn chỉnh tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị trên địa bàn như văn bản số 1018/ UBND-BHXH ngày 08/5/2018 của Chủ tịch UBND thành phố. Tích cực phối hợp với ngành, phòng liên quan trong công tác tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, đôn đốc thu hồi nợ đọng. Để thường xuyên nắm chắc tình hình doanh nghiệp trên địa bàn, BHXH thành phố đã tích cực phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội tham mưu với UBND thành phố thành lập tổ công tác về Lao động và BHXH theo tinh thần kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/10/2018 của UBND thành phố; Tổ công tác gồm: Phòng LĐ-TB&XH, BHXH thành phố, Công an thành phố, Phòng Thanh tra, Trung tâm y tế, Liên đoàn lao động, Chi cục thuế, được chia thành 4 tổ có trách nhiệm phối hợp với UBND các phường, xã tiến hành rà soát tất cả các doanh nghiệp đang tham gia và doanh nghiệp đang hoạt động hoặc doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa tham gia BHXH theo thông báo của tỉnh; nhằm mục đích đôn đốc, yêu cầu đăng ký tham gia BHXH cho người lao động và thu hồi nợ. Kịp thời tham mưu với UBND thành phố tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 08 của BTV Tỉnh ủy và phát động tháng cao điểm vận động người dân tham gia BHYT trên tất cả các phường, xã thuộc địa bàn. Tích cực tham mưu với UBND thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng; tích cực phối hợp với các ngành, các xã, phường, các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ giao đình. Duy trì thực hiện công tác báo cáo trực tiếp với lãnh đạo Thành uỷ, UBND, HĐND theo tháng, theo quý để Thành uỷ, UBND, HĐND kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực liên quan đến BHXH, BHYT. Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo thành ủy, đài truyền hình Thông tấn xã, đài phát thanh - truyền hình tỉnh, đài truyền thanh thành phố xây dựng các phóng sự tuyên truyền về BHYT đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, chấp hành pháp luật BHXH và nhiều tin, bài, chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt trong năm 2018, BHXH Thành phố đã triển khai mô hình mới trong công tác tuyên truyền tại cơ sở, thành phần tham gia bao gồm: Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận, phụ nữ, Đoàn Thanh niên…thực hiện tuyên truyền, vận động với phương châm là “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, “vào từng nhà, rà từng người”. Giao chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN cho từng cán bộ chuyên quản thu. Coi chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN giao cho các cá nhân là căn cứ đánh giá, phân loại viên chức và người lao động hàng tháng, hàng quý và cả năm. Xây dựng đội ngũ nhân viên đại lý xuống đến cấp xã, mỗi thôn lại có 01 cộng tác viên; thành lập Ban Chỉ đạo đến cấp xã; tổ dân phố có Ban vận động hỗ trợ cho đại lý thu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến từng đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn. Đồng chí Giáp Văn Cán nhấn mạnh, để thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT được thành công, một mình BHXH khó có thể hoàn thành tốt được mà phải biết huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự phối hợp của các cấp, các ngành, chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thành phố./.

Minh Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam