Giải pháp thực hiện tốt bàn giao sổ BHXH trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

19/07/2018 12:22:46
Sổ BHXH dùng để ghi nhận quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN cũng như là căn cứ duy nhất để giải quyết chế độ chính sách BHXH đối với người tham gia. Bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý là quy định của pháp luật, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành. Đảm bảo công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động tiến tới thực hiện giao dịch điện tử hoàn toàn là bước tiến quan trọng trong CCHC, mặt khác, sổ BHXH do người lao động quản lý nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch và nâng cao nhận thức, sự giám sát của người dân, người tham gia trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

(ảnh minh họa)

Ngay từ khi có sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, với tư cách là đơn vị chủ trì, Phòng Cấp sổ, thẻ, BHXH tỉnh Hưng Yên đã xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, tính liên quan các cấp chính quyền và mọi người lao động nên đã chủ động tham mưu với lãnh đạo BHXH tỉnh triển khai đồng bộ cả 3 phương diện: Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH. Tổ chức thực hiện quyết liệt gắn trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu, quyền lợi của từng viên chức, đơn vị với kết quả, tiến độ bàn giao. Đồng hành, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện, đơn vị SDLĐ trong việc trả sổ cho người lao động.

BHXH huyện Văn Giang phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Merap bàn giao sổ cho người lao động

Cụ thể: Chủ động tham mưu Lãnh đạo BHXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 100/KH-BHXH ngày 8/3/2017 Triển khai rà soát, bàn giao sổ BHXH; văn bản hướng dẫn số 82/BHXH-CST ngày 28/2/2017 về việc hướng dẫn một số nội dung rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý để thống nhất triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 466/UBND-KGVX ngày 09/3/2017 chỉ đạo thực hiện công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động với mục tiêu sẽ hoàn thành bàn giao sổ BHXH tại thời điểm 30/6/2018.

Cùng với đó, để đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra, BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua tại Công văn số 112/BHXH-TĐKT ngày 13/3/2017 thi đua hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời hạn; giao chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành theo từng thời điểm cho từng đơn vị trực thuộc; BHXH các huyện, thành phố thực hiện ký cam kết hoàn thành bàn giao sổ BHXH theo từng giai đoạn cụ thể.

Hưng Yên có gần 4.000 đơn vị SDLĐ với gần 200.000 người tham gia, trong đó có khoảng 60% đã được cấp sổ xanh theo Quyết định số 1443-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và nhiều sổ BHXH đã được cấp ở tỉnh ngoài. Khi thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH có không ít khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện như: khối lượng công việc lớn trong khi số lượng viên chức thực hiện nhiệm vụ này còn hạn chế. Một số đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chồng chéo, chưa xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm từng thời điểm. Nhiều sổ BHXH trước năm 2017 còn nhiều sai sót như: nhập thiếu, sai, chức danh nghề không đúng, không thống nhất, viết tắt, các hệ số lương, phụ cấp chưa đúng quy định; nhiều trường hợp có dữ liệu trên phần mềm quản lý không khớp với sổ BHXH (đã điều chỉnh trên phần mềm nhưng chưa điều chỉnh trên sổ); sổ mờ, thiếu thông tin về nhân thân… Công tác rà soát, thẩm định dữ liệu được Lãnh đạo BHXH tỉnh chỉ đạo thực hiện cẩn trọng, đảm bảo thông tin ghi sổ đầy đủ, chính xác, đúng quy định, làm cơ sở cho việc giải quyết chế độ BHXH được thuận tiện, nhanh chóng. Việc này yêu cầu cán bộ thực hiện rà soát phải thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng trong thẩm định. Vì thế, mất rất nhiều thời gian để đối chiếu và bổ sung thông tin của người lao động.

Quy trình rà soát, bàn giao sổ BHXH cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan BHXH, đơn vị sử dụng lao động và người lao động. Tuy nhiên, nhiều đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh vẫn chưa quan tâm nhiều đến công tác này. Thời gian thu thập sổ và phiếu đối chiếu mẫu 03 chậm. Nguyên nhân phía đơn vị SDLĐ không muốn trả sổ cho người lao động nên chậm phối hợp; cá biệt có những đơn vị gây khó khăn khi cơ quan Bưu điện đến thống nhất nội dung phối hợp trả sổ.

Nắm bắt những khó khăn trên, Lãnh đạo BHXH tỉnh Hưng Yên đã có văn bản chấn chỉnh, tăng cường, đảm bảo chất lượng, yêu cầu báo cáo hàng tuần, họp giao ban chuyên đề để chỉ đạo, trao đổi, tháo gỡ khó khăn cũng như nắm bắt tiến độ của từng đơn vị để kịp thời đôn đốc. Do vậy, công tác rà soát, thẩm định, bàn giao sổ đã tiến triển nhanh hơn, tỷ lệ tăng dần, cơ bản đảm bảo Kế hoạch từng giai đoạn. 

Công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH ở giai đoạn cuối cùng, số sổ còn lại không nhiều nhưng chủ yếu là những trường hợp vướng mắc; Để hoàn thành bàn giao sổ BHXH, BHXH tỉnh đã ban hành các văn bản số 336/BHXH-CST ngày 24/5/2018 về việc hoàn thành rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý, công văn số 368/BHXH-CST ngày 04/6/2018 về việc thực hiện tiến độ bàn giao sổ BHXH; phân công nhiệm vụ giai đoạn nước rút đối với các thành viên Tổ thẩm định nhằm tăng cường, hỗ trợ BHXH các huyện, thành phố hoàn thành kế hoạch; yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo số liệu về tiến độ thực hiện vào thứ 6 hàng tuần. BHXH tỉnh Hưng Yên quyết tâm hoàn thành rà soát, bàn giao sổ BHXH đúng Kế hoạch đã đề ra. Định kỳ hàng tuần, BHXH tỉnh đều có báo cáo tình hình bàn giao sổ BHXH với UBND tỉnh, huyện, thành phố để chấn chỉnh, chỉ đạo kịp thời đối với các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, BHXH tỉnh còn phối hợp các cơ quan truyền thông tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu của việc rà soát và trả sổ BHXH; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện để bàn giao trực tiếp sổ BHXH đến tay người lao động. 

Những việc làm trên đã tạo động lực, phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ của từng viên chức, đơn vị SDLĐ và cá nhân người lao động trong bàn giao và tiếp nhận sổ BHXH. Tính đến ngày 30/6/2018, BHXH tỉnh Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành bàn giao sổ BHXH, chất lượng rà soát sổ BHXH được đảm bảo, những sai sót trong quá trình nhập dữ liệu đã được điều chỉnh, các thông tin của người lao động cũng được bổ sung đầy đủ.

Thông qua công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH đã đúc rút một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, bám sát sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp để đề xuất, tham mưu ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đảm bảo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương;

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, chú trọng đối thoại trực tiếp nâng cao nhận thức cũng như sự đồng thuận của NLĐ và ĐVSDLĐ.

Thứ ba, công tác xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện phải cặn kẽ, tỉ mỉ, lường trước được những khó khăn vướng mắc cũng như thực tế ở từng địa phương, cơ sở để tổ chức thực hiện.

Thứ tư, thống nhất lý chí, quyết tâm thực hiện từ người đứng đầu đến từng viên chức. Gắn trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện đến từng người đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu. Đảm bảo trang bị đầy đủ công cụ làm việc, có chính sách khen thưởng động viên kịp thời, chú trọng khen thưởng đột xuất.

Thứ năm, thực hiện những công việc có khối lượng lớn, quan trọng nên thành lập các tổ, nhóm thực hiện chuyên biệt. Tạo diễn đàn đối thoại (như trên mạng xã hội Zalo, Facebook…) để nắm bắt được những khó khăn vướng mắc, giải đáp kịp thời những việc nhỏ nhất.

Thứ sáu, công khai kết quả, tiến độ thực hiện để tạo động lực thi đua trong đơn vị./.

Nguyễn Thị Minh Ngọc (Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ - BHXH tỉnh Hưng Yên)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam