Giải quyết chế độ BHXH trường hợp giáo viên mầm non bán công chuyển sang công lập

07/08/2019 19:13:18
Một bạn đọc ở Phú Yên hỏi: Về trường hợp giáo viên mầm non bán công chuyển sang công lập, đa số giáo viên của trường tôi lớn tuổi, thời gian tham gia đóng BHXH cho đến tuổi về hưu chưa đủ 25 năm. Theo quy định hiện hành, thời gian đóng BHXH 30 năm mới được hưởng lương hưu 75%. Vậy, giải quyết chế độ cho trường hợp này như thế nào? Trước đây, có công văn mang nội dung công nhân viên chức lao động dạy mầm non trước năm 1995 được hỗ trợ tiền BHXH nhưng đến nay chưa thấy thực hiện, xin hỏi công văn này có được thực hiện không?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 56 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định:

“Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%”.

Theo đó, từ ngày 01/01/2018, lao đông nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 phải có 30 năm đóng BHXH mới được hưởng lương hưu với tỷ lệ 75%, tăng 05 năm so với trường hợp lao động nữ về hưu trước ngày 01/01/2018. Qua tìm hiểu và thời gian đầu thực hiện quy định mới đa số lao động nữ phản ánh những bức xúc do thiệt thòi quyền lợi từ cách tính hưởng lương hưu theo quy định nêu trên, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 về việc quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021, có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 06 tháng nhằm bù đắp chênh lệch lương hưu cho lao động nữ về hưu từ ngày 01/01/2018 bị tác động do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật BHXH năm 2014 so với Luật BHXH năm 2006.

Như vậy, đối với giáo viên mầm non bán công chuyển sang loại hình công lập đủ điều kiện hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 cũng được áp dụng quy định trên để giải quyết chế độ hưu trí; quyền lợi khi hưởng không có sự khác biệt lớn so với quy định trước đây.

Về công văn cho phép công nhân viên chức là lao động dạy mầm non trước 1995 đươc hỗ trợ đóng BHXH và lập hồ sơ gửi:

Đối với giáo viên mẫu giáo có thời gian công tác trước ngày 01/01/1995:

Công văn số 2102/BHXH-CSXH ngày 10/6/2015 của BHXH Việt Nam về việc tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995 quy định như sau:

Chính sách đối với giáo viên mầm non giai đoạn trước năm 1995 được thực hiện theo Quyết định số 152/TTg ngày 08/04/1976 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn trong đó có Thông tư liên tịch số 09/TTLB ngày 21/05/1977 của Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp về việc bổ sung chế độ chính sách đối với giáo viên mẫu giáo. Theo đó, đối với giáo viên mẫu giáo dạy học ở thành phố, thị xã sau đó được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước thì thời gian công tác được tính hưởng BHXH tính từ khi làm giáo viên mẫu giáo; trường hợp là giáo viên mẫu giáo ở nông thôn, thị trấn được thực hiện theo Mục B, Phần II Thông tư liên tịch số 09/TTLB nêu trên nên thời gian công tác được tính hưởng BHXH kể từ ngày được tuyển dụng vào biên chế chính thức.

Đối với hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 133/HĐBT ngày 17/08/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Thông tư số 25/TT ngày 16/08/1983 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Theo đó, đối với những người là hiệu trưởng trường mẫu giáo ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước thì thời gian công tác được tính hưởng BHXH tính từ khi làm giáo viên mẫu giáo.

(Trừ trường hợp tự ý nghỉ việc, bỏ việc, bị buộc thôi việc, bị phạt tù giam, gián đoạn thời gian công tác... trước ngày 01/01/1995 không được xem xét tính hưởng).

Đối với giáo viên mầm non ngoài công lâp có thời gian công tác sau ngày 01/01/1995:

Thực hiện Công văn số 835/BHXH-BT ngày 20/03/2019 của BHXH Việt Nam về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng, BHXH tỉnh Phú Yên đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Công văn số 2345/UBND-KGVX ngày 9/5/2019 chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, BHXH tỉnh đang tiếp nhận hồ sơ từ các huyện, thị xã, thành phố để thẩm định, lập danh sách, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và trình BHXH Việt Nam phê duyệt. Khi có phê duyệt của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh sẽ thông báo và thực hiện thu, xác nhận thời gian tham gia BHXH theo hướng dẫn./.

BHXH tỉnh Phú Yên

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam