Giải quyết chế độ cho đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn trước thời điểm ban hành Quyết định số 812/TTg

09/04/2019 09:01:52
Bạn Nguyễn Vĩnh Phúc (Email vinhphuc1953@gmail.com) hỏi: Đối tượng bổ sung hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn tại Điều 1 Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm người có đủ 20 năm công tác trở lên (không tính quy đổi) mà đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 236/HĐBT ngày 18/09/1995, Điểm c Mục 3 của Quyết định số 176/HĐBT ngày 19/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Vậy, tôi muốn hỏi Tạp chí BHXH, đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn trước ngày ban hành Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào? Những người nghỉ việc và hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Nghị quyết 16 ngày 08/02/1982 của Hội đồng Bộ trưởng có thuộc đối tượng theo Quyết định 812 không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Về chế độ cho đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn trước thời điểm Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ:

Theo Quyết định số 60/HĐBT ngày 01/03/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi chế độ trợ cấp đối với công nhân viên chức nghỉ việc vì mất sức lao động quy định những trường hợp nghỉ việc vì mất sức lao động theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 236-HĐBT ngày 18/09/1985 của Hội đồng Bộ trưởng được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng ½ thời gian công tác đã quy đổi.

Ngoài ra, còn quy định một số đối tượng đặc biệt sau khi hết thời hạn hưởng trợ cấp được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, cụ thể:

- Trường hợp theo Điều 14 Nghị định số 236-HĐBT: Công nhân viên chức Nhà nước, quốc phòng, công an vì ốm đau (không phải do bệnh nghề nghiệp), vì tai nạn (không phải do tai nạn lao động) mà mất sức lao động từ 61% trở lên hoặc vì già yếu hết tuổi lao động, có thời gian công tác đủ 15 năm trở lên (năm công tác tính theo hệ số) thì được hưởng trợ cấp hàng tháng; chưa có đủ 15 năm công tác thì được hưởng trợ cấp 01 lần.

- Những đối tượng đặc biệt sau đây, sau khi đã hết hạn trợ cấp theo quy định tại Điều 1 Quyết định 60/HĐBT được tiếp tục trợ cấp mất sức lao động hàng tháng: Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được xếp hạng thương tật; người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp được xếp hạng thương tật, người bị mất sức lao động từ 81% trở lên; người khi về nghỉ việc đã hết tuổi lao động (nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi); người không nơi nương tựa và không có nguồn thu nhập; đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng trước ngày ban hành Quyết định số 176-HĐBT ngày 09/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng thì ngoài những đối tượng nói trên, nếu thuộc diện trước đây cũng tiếp tục được hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng (người có đủ 05 năm công tác thực tế ở các chiến trường B, K, C, ở biên giới, đảo xa, vùng có nhiều khó khăn gian khổ, người có đủ 25 năm công tác quy đổi trở lên, người tính đến ngày 01/01/1990 đã hết tuổi lao động).

TH.(Vụ Pháp chế, BHXH Việt Nam)

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam