Giải quyết trường hợp đã hưởng BHXH một lần nhưng vẫn còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng

13/07/2020 08:41:07
Bạn đọc từ địa chỉ email tttrantuan...@gmail.com hỏi: Trước đây tôi làm việc và tham gia BHXH tại một công ty, nhưng sau đó vì lí do sức khỏe, tôi phải nghỉ việc. Trong thời gian nghỉ việc, tôi đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN. Hiện tại, tôi đã đi làm trở lại ở công ty khác, có tham gia BHXH nhưng địa chỉ hộ khẩu đăng ký BHXH ở công ty cũ và công ty mới khác nhau. Vậy, tôi muốn gộp sổ BHXH thì thủ tục như thế nào? Có thể làm thủ tục gộp sổ tại cơ quan BHXH huyện nơi tôi đang có hộ khẩu không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Đối với trường hợp người tham gia đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng người tham gia sẽ được cấp lại sổ BHXH theo quy định tại Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 46 Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

Nếu bạn giải quyết chế độ BHXH một lần trước thời điểm ngày 01/12/2015, sẽ được cơ quan BHXH cấp Giấy Xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng cho người hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số C15-TS) theo quy định tại Điểm 5.3, Khoản 5, Điều 40 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH.

Do đó, bạn có thể đến cơ quan BHXH hoặc thông qua đơn vị sử dụng lao động nơi bạn đang làm việc đề nghị gộp sổ BHXH cho bạn; hồ sơ gồm có Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và các sổ BHXH (hoặc Mẫu C15-TS).

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam