Giải quyết trường hợp không tham gia BHXH, BHTN, BHYT không do lỗi của người lao động

22/08/2019 16:50:54
Một bạn đọc ở Phú Yên kiến nghị: Hiện tại, có trường hợp người lao động tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ và đúng theo Luật định; tuy nhiên, doanh nghiệp lại nợ tiền BHXH, BHTN, BHYT mà người lao động không về biết về việc này. Vậy, đề nghị Lãnh đạo tỉnh, BHXH tỉnh có giải pháp để giải quyết đối với các trường hợp không tham gia BHXH, BHTN, BHYT không do lỗi của người lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khoản 2 Điều 21 Luật BHXH năm 2014 quy định:

Trách nhiệm của người sử dụng lao động là đóng BHXH theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHXH. Trường hợp người lao động đã tính tiền đóng BHXH nhưng đơn vị sử dụng lao động không nộp cho cơ quan BHXH, là hành vi người sử dụng lao động chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động. Hành vi này đã được bổ sung vào Bộ luật Hình sự.

Điều 18 Luật BHXH năm 2014 quy định:

Quyền của người lao động được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan BHXH cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng BHXH; định kỳ hằng năm được cơ quan BHXH xác nhận về việc đóng BHXH; được quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về BHXH theo quy định của pháp luật.

Khoản 3 và 16 Điều 23 Luật BHXH năm 2014 quy định: Trách nhiệm của cơ quan BHXH tổ chức thực hiện thu, chi BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.

Khoản 3 Điều 13 Luật BHXH năm 2014 quy định:

Cơ quan BHXH thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, với chức năng, nhiệm vụ của Ngành BHXH đã được Chính phủ giao, BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện, trong đó, có Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 Quyết định ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Tại Điều 36, hướng dẫn thực hiện đối với đơn vị nợ BHXH, BHYT lập biên bản làm việc và đôn đốc đơn vị nộp, trường hợp đơn vị vẫn không đóng BHXH, BHYT thì tiến hành thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, trường hợp đơn vị có dấu hiệu phạm tội trốn đóng BHXH cho người lao động phối hợp chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền đề nghị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Và tại Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 46 hướng dẫn: “Đối với đơn vị tiền đóng  BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động”.

Về phía BHXH các tỉnh, thành nói chung, BHXH tỉnh Phú Yên nói riêng, trong thời gian qua, luôn thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, của Ngành về BHXH, BHTN, BHYT; đồng thời, cơ quan BHXH tích cực phối hợp với Sở, ngành có liên quan để kiểm tra, thanh tra đối vối đơn vị nợ BHXH, BHTN, BHYT, nhằm đảm bảo quyền lợi đối với người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

BHXH tỉnh Phú Yên

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam