Giảm trừ mức đóng khi tham gia BHYT hộ gia đình được tính như thế nào?

14/07/2015 20:28:22
Bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ Chi, nữ, 33 tuổi hỏi:

Trường hợp gia đình có 04 người trong một hộ khẩu, 03 người đã có thẻ BHYT bắt buộc, người còn lại mua thẻ BHYT có được giảm trừ không?

Trường hợp gia đình có 04 người, 02 người đã tham gia vào tháng 01/2015, 02 người còn lại tham gia vào tháng 04/2015. Vậy 02 người sau được giảm trừ như thế nào? 

Trả lời:

Trường hợp gia đình có 04 người trong một hộ khẩu, 03 người đã có thẻ BHYT bắt buộc, một người còn lại mua theo hộ gia đình thì không được giảm, vì theo quy định, những người tham gia BHYT theo hộ gia đình thì được giảm mức đóng từ người thứ hai trở đi.

Trường hợp gia đình có 04 người, 02 người đã tham gia BHYT vào tháng 01/2015, 02 người còn lại tham gia vào tháng 04/2015 thì 02 người sau sẽ được giảm trừ theo quy định. Cụ thể, người thứ 03 sẽ đóng 60%, người thứ 04 đóng 50% mức đóng của người thứ nhất. Muốn được hưởng mức giảm trừ này, chị kê khai danh sách của cả hộ gia đình cho UBND xã theo mẫu của cơ quan BHXH./.


Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam