Giáo dục nghề nghiệp: Đến năm 2020, tuyển sinh đạt 2,6 triệu người

17/01/2020 15:39:22
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt ra mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu nâng quy mô tuyển sinh đạt 2,6 triệu người mỗi năm, nâng tỷ lệ đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng, trong đó có khoảng 20% được đào tạo theo các ngành, nghề trọng điểm.

Cùng với đó, ít nhất 80% người học có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo, khoảng 40 trường được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao, trong đó khoảng từ 3 - 5 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20; 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4. Phấn đấu giảm tối thiểu 10% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập, trong đó số lượng trường Trung cấp giảm tối thiểu 15%; có ít nhất 10% cơ sở GDNN công lập tự chủ về tài chính…

Ngoài ra, phấn đấu giảm tối thiểu 10% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, trong đó số lượng trường trung cấp giảm tối thiểu 15%; có ít nhất 10% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự chủ về tài chính.

Để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu trên, đòi hỏi phải có những giải pháp đột phá đến năm 2025, trong đó chú trọng công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu quả. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, bảo đảm quy mô, cơ cấu, hợp lý về ngành, nghề, trình độ đào tạo (đa ngành, chuyên ngành), vùng miền, chuẩn hóa, hiện đại hóa, có phân tầng chất lượng. Sắp xếp, tổ chức lại cơ sở GDNN công lập nhằm giảm mạnh đầu mối, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả GDNN, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm đến năm 2020 giảm tối thiểu 10% (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2,5%) cơ sở GDNN công lập so với năm 2015. Cần có sự quyết liệt trong việc giải thể các trường TC, trường CĐ hoạt động không hiệu quả theo quy định của pháp luật hoặc không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện thành lập.

Từng bước sáp nhập trường trung cấp công lập vào trường cao đẳng công lập, trước mắt thực hiện đối với các trường trung cấp có trên 50% ngành, nghề đào tạo trùng với ngành, nghề đào tạo của trường cao đẳng trên địa bàn. Đối với các trường công lập đang hoạt động có hiệu quả, đã tự chủ thì tiếp tục triển khai đào tạo theo quy định hiện hành; các trường cam kết tự chủ thì xây dựng và triển khai phương án tự chủ. Sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm GDNN thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện và hợp tác chặt chẽ với các trường cao đẳng, trung cấp để tổ chức đào tạo…/.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam