Giấy khai sinh hoặc Trích lục Giấy khai sinh là căn cứ điều chỉnh thông tin sổ BHXH

23/12/2019 09:26:51
Bạn đọc có địa chỉ email khoa.la...@tga.com.vn hỏi: Hiện tại, đơn vị tôi có 01 người lao động bị sai ngày sinh trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Tuy nhiên, người lao động này bị mất Giấy khai sinh và hiện tại không đủ điều kiện về quê để xin trích lục giấy khai sinh do người lao động đã 55 tuổi, quê ở xa (Hà Tĩnh, trong khi đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh). Đơn vị đã nộp hồ sơ 608 kèm chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và có Công văn giải trình nhưng cơ quan BHXH tại địa bàn từ chối giải quyết. Kính mong BHXH Việt Nam hướng dẫn đơn vị có hướng giải quyết thỏa đáng cho trường hợp trên để người lao động được hưởng quyền lợi khi tham gia BHXH.

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, 2 Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch:

“ Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân”;

“Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày tháng năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”.

Vì vậy, để điều chỉnh ngày sinh trên sổ BHXH, thẻ BHYT, người lao động phải cung cấp Giấy khai sinh hoặc trích lục Giấy khai sinh để cơ quan BHXH làm căn cứ thực hiện.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam