Sự ra đời và phát triển Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2015), được sự chỉ đạo của TS.Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, dưới sự chủ biên của TS.Dương Văn Thắng, Tổng Biên tập cùng sự tham gia biên soạn của tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí BHXH cuốn sách "Đổi mới và Phát triển BHXH ở Việt Nam" đã được xuất bản theo Giấy phép số 2417-2014/CXB/17-209/VHTT và Quyết định xuất bản số 1623/VHTT-KH, ngày 26/11/2014 của Nhà Xuất bản Văn hóa - Thông tin. Ban Biên tập Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu và đề nghị bạn đọc trích dẫn đầy đủ nguồn khi sử dụng tư liệu trong cuốn sách. Bạn đọc có nhu cầu tham khảo, trích dẫn theo nguyên bản cuốn sách liên hệ trực tiếp với Tòa soạn. Trân trọng cám ơn!

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam