Gói 62.000 tỷ đồng hỗ trợ Covid-19 cho người dân sẽ cơ bản hoàn thành trong tháng 06/2020

26/06/2020 09:57:11
Tính đến ngày 10/6/2020, theo chỉ đạo của Chính phủ, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt danh sách 15,8 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng gói 62.000 tỷ đồng hỗ trợ Covid-19 với tổng kinh phí 17,5 ngàn tỷ đồng; đã có trên 1.383 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất cho 121.505 người lao động, với gần 436 tỷ đồng; tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cả nước đến hết tháng 5/2020 là 343.376 người, với 6.028 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

Tiến độ giải ngân gói 62.000 tỷ đồng hỗ trợ Covid-19 chưa được như mong muốn

Kho bạc Nhà nước Việt Nam cho biết, đã thực hiện giải ngân hơn 10,5 ngàn tỷ đồng để hỗ trợ cho 10.168.626 người và 2.613 hộ kinh doanh. Phần lớn người được hỗ trợ thuộc nhóm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo (riêng nhóm đối tượng này, 10.122.075 người, với số tiền hơn 10.447 tỷ đồng đã giải ngân); trong khi đó, việc triển khai hỗ trợ nhóm đối tượng là lao động tự do, lao động tại doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 còn chậm (46.551 người, với số tiền 50,546 tỷ đồng).

Thống kê của các Trung tâm Dịch vụ việc làm tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy, tính đến ngày 10/6/2020, cả nước có 478.943 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cả nước đến hết tháng 05/2020 là 343.376 người, với số tiền 6.028 tỷ đồng; tổng số tiền đã chi trả trợ cấp thất nghiệp đến hết tháng 05/2020 là 4.494 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam thông tin, tính đến ngày 10/06/2020, có trên 1.383 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí, tử tuất cho 121.505 người lao động, với tổng kinh phí gần 436 tỷ đồng.

Đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định 15/2020/QĐ-TTg

Trong báo cáo trình Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu lý do việc hỗ trợ người lao động ít hơn so với dự kiến ban đầu do tiêu chí, điều kiện đặt ra quá chặt chẽ. Cụ thể, do quy định doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ phải chứng minh tài chính nên doanh nghiệp e ngại ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, dẫn đến không chủ động trong việc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động. Ngày 23/06/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH về việc Đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cấp, ngành có liên quan đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, thận trọng và trách nhiệm, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng; được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội tại các địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh hầu hết các địa phương đã hoàn thành chi trả kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, hiện nay, một số địa phương triển khai còn chậm, việc hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết 42, Quyết định 15 chưa được quan tâm đúng mức, số người được hỗ trợ chưa nhiều, số hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động được phê duyệt còn ít, đặc biệt là hồ sơ đề nghị vay vốn để người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động.

Do đó, để đảm bảo hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết 42, Quyết định 15 trong cả nước theo đúng tiến độ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện các địa phương tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 06/2020; đẩy mạnh triển khai công tác chi trả tiền hỗ trợ người lao động trong danh sách đã được rà soát, phê duyệt theo đúng quy định, nhất là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng, đúng quy định, nhất là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động; Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42, Quyết định 15, gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH

Thành NS

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam