Xây dựng nền tảng, tạo đà phát triển vững chắc

Qua năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH, công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT nói chung và công tác thu, phát triển đối tượng có được nguồn động lực mới, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. Tạp chí BHXH xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Dương Văn Hào, Trưởng ban Thu, BHXH Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết 28 tại Bạc Liêu: Tạo sức “bật” trong phát triển BHXH tự nguyện

Sau hơn 01 triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH đã tạo được sức bật rất mạnh mẽ tại Bạc Liêu, đặc biệt là tỷ lệ BHXH tự nguyện không ngừng được mở rộng, tăng 533,86% so với thời điểm chưa triển khai Nghị quyết.

Những bước tiến vượt bậc trong phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn TP.Đà Nẵng

45,31% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 1,07% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện; 42,90% lực lượng lao động tham gia BHTN… là những kết quả nổi bật sau 01 năm triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH tại TP Đà Nẵng.

Kết quả bước đầu sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW tại Gia Lai

Bằng các biện pháp, BHXH tỉnh Gia Lai đã và đang từng bước cố gắng đạt các mục tiêu về phát triển BHXH, BHTN theo chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW; bao gồm chỉ tiêu về phát triển đối tượng; đơn vị thực hiện giao dịch điện tử; tỷ lệ người có lương hưu.

Chuyển biến rõ nét sau 01 năm triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW tại Yên Bái

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến rõ nét từ vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương đến nhận thức của người dân trong việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT tại địa phương.

Sức lan tỏa Nghị quyết 28 tại Thái Bình

Sau hơn 01năm thực hiện Nghị quyết số 28 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, tại Thái Bình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; đặc biệt tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện không ngừng tăng cao, đây là tiền đề quan trọng góp phần cùng toàn Ngành phấn đấu đạt mục tiêu BHXH toàn dân.

Thiết thực đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW vào cuộc sống

Báo cáo mới nhất của BHXH Việt Nam cho thấy, trong 7 tháng năm 2019, BHXH Việt Nam luôn bám sát, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Trung ương vào cuộc sống.

TP.HCM: Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 53% lực lượng lao động tham gia BHXH

Thiết thực đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH vào đời sống; triển khai Kế hoạch số 5386/KH-BHXH ngày 24/12/2018 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, vừa qua, BHXH TP.HCM ra Kế hoạch số 1360/KH-BHXH ngày 18/06/2019.

Tây Ninh: Tiếp tục đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW 2018 vào đời sống

Vừa qua, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, UBND tỉnh Tây Ninh có buổi làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW 2018 của Chính phủ về Cải cách chính sách BHXH.

Tăng cường giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW

Cải tiến quy trình nghiệp vụ; phát triển đối tượng tham gia nhất là BHXH tự nguyện, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân; giảm số giờ giao dịch giữa doanh nghiệp và cơ quan BHXH; tăng mức độ hài lòng của người dân tham gia BHXH, BHYT… là những giải pháp trọng tâm BHXH tỉnh Đắk Nông đề ra nhằm triển khai Nghị quyết 28NQ/TW về cải cách chính sách BHXH phù hợp với tình hình thực tế của địa phương được thể hiện đậm nét qua ý kiến trao đổi của đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông với phóng viên Tạp chí BHXH.

Thái Nguyên: Tiếp tục đẩy mạnh việc đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW vào đời sống

Nhằm thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Cải cách chính sách BHXH, ngày 29/03/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 1041/UBND-KGVX về Phối hợp triển khai thực hiện chính sách BHXH.

UBND tỉnh Lai Châu: Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW

Vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về Thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Cải cách chính sách BHXH.

Đắk Lắk: Triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 586/UBND-KGVX gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh về việc Triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Tổng LĐLĐVN: Tăng cường tham gia thanh, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN

Đây là 01 trong 04 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra để triển khai thực hiện tốt các nội dung cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Lâm Đồng: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

Nhằm tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 65-KH/TU của Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành, người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 11/01/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đề ra Kế hoạch số 220/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW.

UBND TP.Đà Nẵng: Tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, NLĐ và NSDLĐ đối với chính sách BHXH

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, người lao động và người sử dụng lao động đối với chính sách BHXH – Đây là yêu cầu của UBND TP.Đà Nẵng tại Kế hoạch số 9753/KH-UBND ngày 17/12/2018.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam