Thiết thực đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW vào cuộc sống

Báo cáo mới nhất của BHXH Việt Nam cho thấy, trong 7 tháng năm 2019, BHXH Việt Nam luôn bám sát, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Trung ương vào cuộc sống.

TP.HCM: Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 53% lực lượng lao động tham gia BHXH

Thiết thực đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH vào đời sống; triển khai Kế hoạch số 5386/KH-BHXH ngày 24/12/2018 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, vừa qua, BHXH TP.HCM ra Kế hoạch số 1360/KH-BHXH ngày 18/06/2019.

Tây Ninh: Tiếp tục đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW 2018 vào đời sống

Vừa qua, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, UBND tỉnh Tây Ninh có buổi làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW 2018 của Chính phủ về Cải cách chính sách BHXH.

Tăng cường giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW

Cải tiến quy trình nghiệp vụ; phát triển đối tượng tham gia nhất là BHXH tự nguyện, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân; giảm số giờ giao dịch giữa doanh nghiệp và cơ quan BHXH; tăng mức độ hài lòng của người dân tham gia BHXH, BHYT… là những giải pháp trọng tâm BHXH tỉnh Đắk Nông đề ra nhằm triển khai Nghị quyết 28NQ/TW về cải cách chính sách BHXH phù hợp với tình hình thực tế của địa phương được thể hiện đậm nét qua ý kiến trao đổi của đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông với phóng viên Tạp chí BHXH.

Thái Nguyên: Tiếp tục đẩy mạnh việc đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW vào đời sống

Nhằm thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Cải cách chính sách BHXH, ngày 29/03/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 1041/UBND-KGVX về Phối hợp triển khai thực hiện chính sách BHXH.

UBND tỉnh Lai Châu: Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW

Vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về Thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Cải cách chính sách BHXH.

Đắk Lắk: Triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 586/UBND-KGVX gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh về việc Triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Tổng LĐLĐVN: Tăng cường tham gia thanh, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN

Đây là 01 trong 04 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra để triển khai thực hiện tốt các nội dung cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Lâm Đồng: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

Nhằm tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 65-KH/TU của Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành, người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 11/01/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đề ra Kế hoạch số 220/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW.

UBND TP.Đà Nẵng: Tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, NLĐ và NSDLĐ đối với chính sách BHXH

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, người lao động và người sử dụng lao động đối với chính sách BHXH – Đây là yêu cầu của UBND TP.Đà Nẵng tại Kế hoạch số 9753/KH-UBND ngày 17/12/2018.

BHXH Việt Nam: Phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW giai đoạn 2018-2030

“Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH” là chủ đề được BHXH Việt Nam chọn để phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW giai đoạn 2018-2030.

Vĩnh Phúc: Phát triển hệ thống tổ chức thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chương trình hành động ngày 08/10/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 62-Ctr/TU ngày 31/08/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 9211/KH-UBND ngày 21/11/2018.

Tập trung nghiên cứu chính sách, sửa đổi pháp luật để đảm bảo các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, trong Phiên thảo luận ở hội trường chiều 26/10 đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Đoàn Thanh Hóa) đã đưa ra 02 kiến nghị với Quốc hội. Trong đó, có nêu ra 03 vấn đề cần lưu ý trong quá trình cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam