Dấu ấn trên mặt trận An sinh

Giọng nói hào sảng, cách điều hành công việc quyết liệt, chỉn chu, nghiêm khắc… là những ấn tượng đầu tiên khi tôi tiếp xúc đồng chí Nguyễn Huy Hà, Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh. Trưởng thành trong quân đội, tác phong người lính thấm vào trong máu thịt, trở về với cuộc sống đời thường, tham gia vào công tác An sinh xã hội, bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn giữ được bản lĩnh đã tôi luyện trong quân ngũ, tạo được dấu ấn riêng trên lĩnh vực công tác mới.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam