Hà Giang: Cấp lại thẻ BHYT tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

20/02/2020 12:24:33
Từ năm 2020, BHXH tỉnh Hà Giang cử viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, 10 bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện; trong các danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm, có thủ tục cấp lại thẻ BHYT.

Cán bộ cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang

Thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg, ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, xã, BHXH tỉnh Hà Giang đã cử viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, 10 bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện. Trong các danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm có thủ tục cấp lại thẻ BHYT.

Để giảm bớt thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng sự hài lòng của người dân, vừa quan, BHXH tỉnh Hà Giang tiếp tục ban hành Văn bản số 198/BHXH-VP ngày 06/02/2020 chỉ đạo các Phòng Nghiệp vụ, BHXH các huyện về nội dung liên quan đến việc cấp lại thẻ BHYT. Theo đó, kể từ tháng 02/2020, người dân khi đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công đề nghị cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất sẽ được viên chức cơ quan BHXH hướng dẫn thủ tục đầy đủ và nhận kết quả ngay sau khi đề nghị. Việc cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công là giải pháp hiệu quả, thiết thực, giúp người tham gia BHYT có thêm sự lựa chọn về địa điểm giao dịch thuận tiện nhất - đây là tiền đề quan trọng, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của Ngành BHXH.

Đỗ Hữu Thuận (BHXH tỉnh Hà Giang)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam