Hà Nam phát triển mới 24.421 người tham gia BHXH, BHYT

10/01/2019 09:00:57
Theo báo cáo BHXH tỉnh Hà Nam, năm 2018 số người tham gia BHXH, BHYT là 708.895, tăng 24.421 người (bằng 103,6%) so với năm 2017.

Cán bộ BHXH tỉnh Hà Nam hướng dẫn thủ tục về BHXH, BHYT cho người tham gia.

Cụ thể, tổng số người tham gia BHXH là 126.679 người, tăng 10.268 người (bằng 108,8%) so với năm 2017. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 125.262 người, tham gia BHXH tự nguyện là 2.829 người.

Số người tham gia BHYT là 707.478 người, tỷ lệ bao phủ BHYT là 87,5%, đạt 105,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Có 117.369 người tham gia BHTN, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 14.084 người so với năm 2017.

Báo cáo BHXH tỉnh Hà Nam nêu rõ, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn thấp so với tiềm năng; nguyên nhân chủ yếu phần lớn người tham gia BHXH tự nguyện là người lao động ở nông thôn và người lao động khu vực phi chính thức, thu nhập thấp và không ổn định, trong khi đó tham gia BHXH tự nguyện cần thời gian dài (20 năm) nên khó khăn khi tham gia BHXH tự nguyện… Bên cạnh đó, việc tuân thủ pháp luật lao động, Luật BHXH của một bộ phận người sử dụng lao động chưa cao (đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác) nên còn tình trạng cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH vẫn diễn ra… dẫn đến khó khăn trong việc phát triển đối tượng, cung như công tác thu, giảm nợ đọng./.

Châu Anh

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam