Hà Nam thu BHXH, BHYT, BHTN vượt kế hoạch được giao

09/01/2019 16:13:27
Theo báo cáo của BHXH tỉnh Hà Nam, năm 2018, số thu BHXH, BHYT, BHTN là 2.372 tỷ đồng, tăng 366 tỷ đồng so với năm 2017, đạt 102% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Hoạt động nghiệp vụ BHXH tỉnh Hà Nam

Trong đó, BHXH (bắt buộc và tự nguyện) là 1.590 tỷ đồng; BHYT đạt 676 tỷ đồng; BHTN đạt 106 tỷ đồng. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là: 44,2 tỷ đồng. Số nợ BHXH là 41,5 tỷ đồng; Nợ BHYT: 2,1 tỷ đồng; Nợ BHTN: 0,6 tỷ đồng, chiếm 1,9% số thu, thấp hơn chỉ tiêu nợ BHXH Việt Nam giao,  giảm 0,18% so với tỷ lệ nợ năm 2017.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam Nguyễn Thị Thúy Liễu, để đạt kết quả trên, BHXH tỉnh Hà Nam triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN.  Phân công cán bộ chuyên quản thu bám sát đơn vị sử dụng lao động, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định, hạn chế thấp nhất tình trạng nợ tiền đóng BHXH, BHYT; phân loại nợ để xử lý triệt để đối với các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành có liên quan triển khai hiệu quả việc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin với cơ quan Thuế, Sở Kế hoạch – Đầu tư ... để nắm bắt thông tin về hoạt động của doanh nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đôn đốc đơn vị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đặc biệt là BHXH tỉnh phối hợp Công an tỉnh Hà Nam trong đôn đốc thu, giảm nợ động đã tạo hiệu ứng rõ rệt trong việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của các doanh nghiệp. Cùng với đó, BHXH tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần giảm tình trạng nợ BHXH kéo dài. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã thu nợ BHXH, BHTN, BHYT số tiền 10,8 đồng (nợ trước thanh tra 10,8 tỷ đồng)./.

Châu Anh

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam