Hà Nội: 100% người nghèo, cận nghèo, người ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT

24/05/2019 10:26:16
Đây là 01 trong những kết quả về An sinh xã hội mà TP.Hà Nội đã đạt được trong những năm qua, theo báo cáo của các Sở, ngành liên quan gửi UBND TP.Hà Nội sau khi rà soát các chính sách y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện trong giai đoạn 2016-2018.

(Ảnh minh họa)

Triển khai chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, chính sách về y tế đối với xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số được TP.Hà Nội quan tâm đẩy mạnh. Mạng lưới y tế cơ sở được hình thành và phát triển với 13 bệnh viện đa khoa huyện; 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã; 53 phòng khám đa khoa khu vực; 04 nhà hộ sinh; 584 trạm y tế xã, phường (trong đó, có 14 trạm y tế tại 14 xã dân tộc miền núi)... Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, thực hiện kết nối liên thông 5.607 cơ sở: Nhà thuốc đạt 99,9% (3.396/3.399), quầy thuốc đạt 79,5% (1.880/2.365), cơ sở bán buôn thuốc đạt 29,3% (331/1.129); hoàn thành kết nối liên thông 100% các nhà thuốc tư nhân, 100% nhà thuốc, quầy thuốc trong các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế. 100% người nghèo, cận nghèo, người dân ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Tại các xã dân tộc miền núi, 14/14 trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế. Các trạm y tế xã được bố trí đủ cán bộ y tế, đủ điều kiện tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình y tế theo quy định như chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống các bệnh xã hội, y tế học đường, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ trẻ em... Các bệnh viện đa khoa tuyến huyện vùng đồng bào dân tộc được đầu tư về cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh thông thường của nhân dân. Công tác khám, chữa bệnh tại tuyến trạm y tế xã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam