Hà Nội: 30/30 quận, huyện, thị xã cơ bản hoàn thành việc chi trả gói ASXH liên quan đến Covid-19

06/05/2020 12:40:24
Theo tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Hà Nội, ngày 05/05/2020, 30/30 quận, huyện, thị xã cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 của UBND Thành phố. Tiếp đó, Thành phố khẩn trương rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ với các nhóm đối tượng còn lại được thụ hưởng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 của UBND TP.Hà Nội, đã có hơn 400.000 người được tiếp cận gói An sinh xã hội với tổng số tiền hỗ trợ hơn 500 tỷ đồng. Quá trình chi trả có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng có liên quan, bảo đảm an toàn về nguồn tiền, đồng thời, tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, các cơ quan chức năng chưa nhận bất kỳ thông tin phản ánh nào về việc chi trả để xảy ra nhầm lẫn hay sai sót. Để đạt kết quả trên, Thành phố đã huy động đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng vào các ngày cuối tuần, thậm chí có những bộ phận làm việc cả kỳ nghỉ lễ 30/04 – 01/05. Tiếp đó, Thành phố khẩn trương rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ với các nhóm đối tượng còn lại được thụ hưởng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ.

Trước đó, ngày 24/04/2020, TP.Hà Nội cơ bản rà soát xong một số nhóm đối tượng gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 dự kiến được hỗ trợ, bao gồm: 137.719 người lao động được hỗ trợ 1,8 triệu/tháng nhưng không quá 03 tháng (người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do doanh nghiệp gặp khó khăn, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương); 75.000 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ 01triệu/tháng, không quá 03 tháng; 850.000 người không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm (lao động tự do) được hỗ trợ 01 triệu/tháng, không quá 03 tháng; 78.000 người có công với cách mạng, thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, 185.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng được hỗ trợ 500.000/tháng, không quá 03 tháng; hơn 155.000 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 250.000/tháng, không quá 03 tháng - tổng số người dự kiến được hỗ trợ là hơn 1,48 triệu người với ngân sách gần 3.534 tỷ đồng.

Khoảng 20 triệu người dân gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 cần được hỗ trợ

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng trị giá hơn 62.000 tỷ đồng. Ước tính có khoảng 20 triệu người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 cần được hỗ trợ, bao gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 29/04/2020, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội công bố Đường dây nóng qua Tổng đài 111 nhằm tiếp nhận giải đáp các vấn đề vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ. Tổng đài 111 chính thức bắt đầu tiếp nhận thông tin từ ngày 01/05/2020, các số điện thoại bao gồm: 0913.049.567; 0977.976.686; 0913.378.816 và 0983.154.130. Được biết, sau khi thiết lập, công bố Tổng đài 111 và 06 đường dây nóng điện thoại của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong 05 ngày tính từ ngày 01/05/2020, đã có 46.600 lượt điện thoại gọi đến; riêng trong kỳ nghỉ lễ 30/04-01/05 (04 ngày), đã giải đáp tự động trên 12.000 lượt. Bên cạnh việc lập Đường dân nóng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có chuyên trang để giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin một cách đầy đủ nhất về tất cả các vấn đề liên quan tới gói An sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng. Chuyên trang đặt tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/ho-tro-covid-19).

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam