Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền, Điều 215, Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP

09/09/2019 08:11:20
Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa vừa ký Công văn 3581/BHXH-TTKT gửi Giám đốc, Thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh BHYT về việc thông tin, tuyên truyền Điều 215, Bộ Luật Hình sự và Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

(ảnh minh họa)

Công văn nêu, thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự, BHXH thành phố Hà Nội đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở khám chữa bệnh BHYT tổ chức tuyên truyền, phổ biến đầy đủ Điều 215, Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP và các văn bản hướng dẫn.

Theo đó, sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về hành vi gian lận BHYT quy định tại Khoản 1, Điều 215 Bộ luật Hình sự:

a) Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng;

b) Giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ BHYT được cấp khống, thẻ BHYT giả, thẻ đã bị thu hồi, thẻ bị sửa chữa, thẻ BHYT của người khác trong khám chữa bệnh hưởng chế độ BHYT trái quy định”.

Các tình tiết tăng nặng quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Điều 215 Bộ luật Hình sự. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tiền BHYT từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

e) Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Chiếm đoạt tiền BHYT 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm…

BHXH thành phố Hà Nội cũng đề nghị các cơ sở y tế cần đẩy mạnh tuyên truyền về một số thuật ngữ áp dụng được hướng dẫn tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP.

Trong đó, lập hồ sơ bệnh án khống là trường hợp không có sự việc khám bệnh, chữa bệnh hoặc có sự việc khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT nhưng họ không phải điều trị mà vẫn lập hồ sơ bệnh án cho họ.

Kê đơn thuốc khống là trường hợp không có sự việc khám bệnh, chữa bệnh hoặc có sự việc khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYTnhưng không có việc sử dụng thuốc mà vẫn kê đơn thuốc cho người có thẻ BHYT.

Kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh là trường hợp có sự việc khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT nhưng kê số lượng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật nhiều hơn số lượng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật mà thực tế người bệnh sử dụng hoặc kê thêm các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật mà thực tế người bệnh không sử dụng; kê tăng số lượng ngày điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc kê không đúng tên thuốc, vật tư y tế, loại giường và các dịch vụ kỹ thuật khác mà thực tế người bệnh đã sử dụng để làm tăng tiền chi phí khám bệnh, chữa bệnh thanh toán với quỹ BHYT.

Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nghiêm túc phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân viên y tế về Điều 215, Bộ Luật Hình sự và Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP./.

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam