Hà Nội: Giải quyết việc làm cho hơn 74.000 lao động

08/07/2019 09:15:02
Cục Thống kê Hà Nội cho biết, dân số Thành phố Hà Nội ước tính đến thời điểm 30/6/2019 là 8.037,2 nghìn người, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2018.

(ảnh minh họa)

Đến hết quý II/2019, lực lượng lao động khu vực thành thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội có xu hướng tăng nhanh hơn khu vực nông thôn. Tỷ trọng lực lượng lao động khu vực thành thị chiếm 59% trên toàn Thành phố. Xét theo trình độ đào tạo, tại khu vực thành thị, lực lượng lao động có bằng cấp cao hơn so với khu vực nông thôn (chiếm 79,4% trong tổng số lực lượng lao động qua đào tạo). Ngược lại, lực lượng lao động không qua đào tạo và lao động không có bằng cấp khu vực nông thôn cao hơn (chiếm 63,3% trong tổng số lực lượng lao động).

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chiếm 52,3% so với tổng dân số và đang có xu hướng giảm dần do khả năng già hóa dân số. Tỷ lệ lao động có việc làm khu vực nông thôn chiếm 48,9% trong tổng số lực lượng lao động; lao động nữ chiếm 49,7%.

Tỷ lệ lao động thiếu việc làm đến hết quý II/2019 chiếm 0,3% tổng số lực lượng lao động, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn chiếm 0,3%; khu vực thành thị chiếm 0,2%. Tỷ lệ lao động thất nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ lao động thất nghiệp ở thành thị chiếm 2,6% tổng số lực lượng lao động; tỷ lệ thất nghiệp khu vực nông thôn chiếm 1,1%.

Toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 74.062 lao động trong 05 tháng đầu năm 2019, đạt 48,1% kế hoạch năm và bằng cùng kỳ năm trước. Ước tính 6 tháng đầu năm 2019, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 90,5 nghìn lao động, đạt 58,8% kế hoạch năm; đưa 1,5 nghìn người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng chuyên môn của Thành phố đã tiếp nhận khai báo, đăng ký 870 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 21,2 nghìn người với số tiền 455 tỷ đồng, hỗ trợ học nghề cho 2.609 người với số tiền 8,1 tỷ đồng./.

Phạm Diệp

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam