Hà Nội khởi kiện 24 đơn vị nợ BHXH gần 40 tỷ đồng

20/04/2017 11:00:25
BHXH Hà Nội đã thực hiện chuyển hồ sơ của 129 đơn vị với tổng số tiền nợ là 142,9 tỷ đồng sang tổ chức Công đoàn để tiến hành khởi kiện.

Đến thời điểm này, tổ chức công đoàn đã nộp đơn khởi kiện 24 đơn vị với số tiền 39,7 tỷ đồng.

Phó giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, do tình trạng nợ đọng ngày càng lớn nên cơ quan này đã thực hiện bàn giao 129 đơn vị với tổng số tiền nợ là 142,9 tỷ đồng sang tổ chức công đoàn để tiến hành khởi kiện. Đến thời điểm này, tổ chức công đoàn đã nộp đơn khởi kiện 24 đơn vị với số tiền 39,7 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo BHXH Hà Nội, mặc dù thời gian qua BHXH Hà Nội đã triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng như phối hợp liên ngành, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, UBND các cấp tích cực chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp với tổ chức công đoàn đẩy mạnh khởi kiện. Đồng thời phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp TP, Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chỉ đạo, đôn đốc thu hồi nợ, cán bộ BHXH tăng cường trực tiếp xuống đơn vị đôn đốc nợ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT… Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn vẫn cao. Cụ thể, tính đến hết quý I/2017, tổng số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên toàn địa bàn trên 3.166 tỷ đồng với 39.140 đơn vị, chiếm 9,5% kế hoạch thu, giảm 0,8% so với cùng kỳ.

Cũng trong Quý I, BHXH Hà Nội đã thực hiện 72 cuộc thanh, kiểm tra. Số tiền nợ trước khi thanh tra, kiểm tra là 96,4 tỷ đồng. Kết quả sau thanh tra đã thu hồi được 7,5 tỷ đồng tiền nợ BHXH.

Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tăng cường thanh tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, thực hiện đôn đốc, thu nợ đối với các đơn vị trên địa bàn ngay khi phát sinh nợ từ tháng thứ 2. Công khai các đơn vị nợ bảo hiểm trên Cổng thông tin điện tử BHXH Hà Nội.

Cùng với đó, BHXH Hà Nội sẽ phối hợp với Cục Thuế tổng hợp báo cáo UBND thành phố các doanh nghiệp nợ bảo hiểm và chưa tham gia để mời đối thoại, có biện pháp yêu cầu chủ sử dụng lao động phải thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Hiện trên địa bàn Hà Nội có 55.747 đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, trong đó, doanh nghiệp 48.637 đơn vị, chiếm khoảng gần 50% số doanh nghiệp trên địa bàn với trên 1,4 triệu lao động tham gia./.

 PV

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam