Hà Nội phấn đấu 70% lực lượng lao động tham gia BHXH năm 2030

12/10/2018 08:08:43
UBND TP Hà Nội đề ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH và BHXH tự nguyện.

Ảnh minh họa.

Theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 2/10/2018 về thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24-8-2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, UBND TP Hà Nội đề ra mục tiêu đến năm 2021, tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện chiếm hơn 1% lực lượng lao động trong độ tuổi, khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80% trở lên.

Đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH và BHXH tự nguyện, chiếm khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN.../.
 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam