Hà Nội: Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 15%

21/06/2019 07:18:03
Qua các tháng triển khai tăng cường truyền thông, vận động, đến nay số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn Hà Nội tăng lên tương đối khả quan, từng bước đạt mục tiêu đề ra trong năm 2019.

Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Theo thống kê của BHXH TP. Hà Nội, hiện nay, số người tham gia BHXH tự nguyện ước đạt 26.213 người, tương đương tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 15,5%. Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, BHXH Thành phố phối hợp với Bưu điện Thành phố tổ chức 311 Hội nghị tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện với 11.973 người tham dự; thực hiện thu tiền và in sổ BHXH cho 3.282 người đăng ký tham gia ngay tại Hội nghị.
Trong năm 2019, HĐND Thành phố Hà Nội chỉ đạo, tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn phải đạt 30%. BHXH TP. Hà Nội đang tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn Thành phố. Mới đây nhất, UBND Thành phố phê duyệt Đề án “Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội”, theo Quyết định 2992/QĐ-UBND ngày 05/6/2019. Đây sẽ là những văn bản chỉ đạo quan trọng để BHXH TP. Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng BHXH tự nguyện trong năm 2019.

 

Lê Công 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam