Hà Nội: Tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh sinh, viên

10/08/2018 08:26:22
Ngày 8/8/2018, BHXH TP. Hà Nội có Công văn số 2391/BHXH-QLT chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã trực thuộc tăng cường công tác thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trong năm học 2018-2019.

(ảnh minh họa)

Theo đó, BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau: Tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2873/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của BHXH Việt Nam về việc tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

Báo cáo, tham mưu UBND các quận, huyện, thị xã có văn bản chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên đối với các cơ sở giáo dục. Riêng các cơ sở giáo dục có tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên chưa đạt 100%, BHXH các quận, huyện, thị xã báo cáo UBND các quận, huyện, thị xã và BHXH TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá, phổ biến, tuyên truyền chính sách BHYT, và đưa ra các giải pháp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo quy định.
Tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng theo chỉ đạo tại Công văn số 525-CV/ĐUK ngày 8/5/2018 của Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về triển khai thực hiện công tác BHYT cho HSSV; Công văn số 1710/SGDĐT-CTTT ngày 11/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào Tạo Hà Nội về tăng cường công tác BHYT học sinh; Công văn số 1387/SLĐTBXH-DN ngày 15/5/2018 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Hà Nội về thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên và các văn bản hướng dẫn khác đang còn hiệu lực để thực hiện.

Theo số liệu từ BHXH TP. Hà Nội, hiện tỷ lệ học sinh, sinh viên trên địa bàn thủ đô tham gia BHYT đạt gần 93%, tương ứng với trên 1,66 triệu học sinh, sinh viên, tăng gần 03 % so với tỷ lệ năm trước – kết quả phản ánh những nỗ lực rất lớn với một địa bàn có số lượng trường học, học sinh, sinh viên lớn nhất cả nước.

Lê Công 

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam