Hà Nội: Thanh tra liên ngành 100 đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH

11/03/2019 10:57:48
Thanh tra thành phố Hà Nội mới đây công bố Quyết định Thanh tra liên ngành 100 đơn vị nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN trên 06 tháng tại địa bàn thành phố Hà Nội.

Hội nghị công bố Quyết định thanh tra liên ngành đối với đơn vị sử dụng lao động tại BHXH thành phố Hà Nội ngày 06/03/2019

Thanh tra thành phố đã công bố Quyết định số 940/QĐ-TTTP(P4) ngày 04/3/2019 thành lập các đoàn thanh tra theo chỉ đạo của UBND thành phố. Theo đó, Thanh tra thành phố sẽ tiến hành thanh tra đánh giá việc thu, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN và việc chấp hành Luật BHXH, Luật BHYT của các đơn vị được thanh tra, xác định rõ số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, nguyên nhân và trách nhiệm, giải pháp khắc phục của đơn vị trong việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN. Thời kỳ thanh tra: từ 01/01/2018 cho đến thời điểm thanh tra; thời gian thanh tra: mỗi đơn vị 2 ngày làm việc thực tế. Thanh tra thành phố thành lập Đoàn thanh tra liên ngành gồm 4 tổ công tác, gồm các cán bộ từ thanh tra Nhà nước, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố, BHXH thành phố, mỗi tổ công tác thực hiện thanh tra tại 25 đơn vị.

Đại diện Thanh tra thành phố cũng đã phổ biến rõ đến đại diện các doanh nghiệp về quyền và nghĩa vụ của Đoàn thanh tra. Các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo Luật Thanh tra về việc giải trình, cung cấp tài liệu, khiếu nại. Cũng theo Trưởng đoàn Thanh tra thì trường hợp các đơn vị được thanh tra tự giác chấp hành nộp đầy đủ số tiền nợ BHXH, BHYT thì đoàn thanh tra tiếp nhận hồ sơ và báo cáo người ra quyết định Đoàn thanh tra xem xét, giải quyết, có Quyết định dừng thanh tra tại đơn vị.

Năm 2018, BHXH thành phố đã phối hợp với các Sở, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thanh tra, kiểm tra 4.913 cuộc (tăng 2.435 cuộc, tương đương 98,2% so với năm 2017) với tổng số tiền nợ 1.029 tỷ đồng, thu hồi được 581,5 tỷ đồng (đạt 56,5%). Xử lý vi phạm hành chính 65 đơn vị với tổng số tiền 6,24 tỷ đồng./.

Lan Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam