Hà Nội: Thi đua hoàn thành mục tiêu cấp mã số BHXH và cấp, đổi thẻ BHYT

14/11/2017 15:50:12
Giám đốc BHXH TP Hà Nội vừa ký ban hành Kế hoạch số 3062/KH-BHXH về việc thực hiện thi đua diễn ra từ ngày 1/10/2017 đến ngày 30/6/2018 về chuyên đề cấp mã số BHXH, cấp, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT.

Ảnh minh họa.

Với chủ đề “Quyết tâm hoàn thành xuất sắc việc cấp mã số BHXH, cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho mọi người tham gia BHXH, BHYT”, BHXH Thành phố yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã trực thuộc thực hiện những nội dung, giải pháp trong tập trung tối đa nguồn lực tổ chức thực hiện cấp mã số BHXH; cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT, tập trung đồng bộ dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT trên cơ sở dữ liệu thu, cấp thẻ BHYT; đồng thời, ưu tiên đổi thẻ BHYT cho đối tượng là học sinh, sinh viên, đối tượng có thẻ BHYT hết hạn trước ngày 31/12/2017 và phấn đấu hết ngày 30/6/2018 hoàn thành 100% người tham gia BHXH, BHYT được đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Kết thúc đợt thi đua, Phòng Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của BHXH các quận, huyện, thị xã; đồng thời, phối hợp với phòng Quản lý thu; Cấp sổ, thẻ; Công nghệ thông tin thẩm định kết quả thực hiện phong trào thi đua, đề nghị khen thưởng 6 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trình Hội đồng thi đua và Giám đốc xem xét, quyết định khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam