Hà Nội tiến tới với nền hành chính điện tử

19/06/2017 10:05:52
Xác định Chính phủ điện tử là phương thức hữu hiệu để các cơ quan Nhà nước phục vụ Nhân dân tốt hơn, Hà Nội hiện có 391 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4, đạt tỷ lệ gần 20,4%; trong đó riêng tỷ lệ giao dịch qua mạng về BHXH đạt trên 80%... dự kiến đến hết năm nay sẽ đạt tối thiểu 55%.

Giải quyết thủ tục hành chính BHXH qua internet và bưu chính nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, đơn vị. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) tại Phiên họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin (CNTT) của cơ quan Nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư khu vực miền Bắc 2017 vừa diễn ra tại Hà Nội, cả nước hiện có 58/63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đã cung cấp ít nhất 1 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc 4. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp khá cao ở các địa phương, trong đó tỷ lệ dịch vụ có phát sinh hồ sơ được giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4 tương ứng là 81,67% và 22,63%.

Hà Nội là địa phương xếp thứ 2 cả nước về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT, nằm trong top đầu về các chỉ số: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ; Cổng thông tin điện tử; Số lượng hồ sơ được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4; Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT; Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT…

Dự kiến, đến hết năm 2017, TP sẽ hoàn thành ít nhất 55% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4. Đây là nền tảng hướng đến nền hành chính điện tử, thân thiện, phục vụ mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho công dân, tổ chức. Năm 2017 cũng được Hà Nội xác định là năm đột phá căn bản về CNTT. Thành phố sẽ tập trung triển khai mạnh mẽ các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, tạo bước chuyển biến căn bản về xây dựng chính quyền điện tử và hướng tới xây dựng thành phố thông minh.

Chia sẻ vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh: Chính phủ điện tử từ cấp Trung ương đến địa phương là phương thức hữu hiệu để các cơ quan Nhà nước phục vụ Nhân dân tốt hơn. Cho đến nay, Hà Nội đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu dân cư cho hơn 7,5 triệu người dân TP, hình thành hệ thống mạng dùng chung và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đến 584 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 100%); xây dựng và triển khai các hệ thống mạng dùng chung và triển khai các hệ thống thông tin trên một nền tảng ứng dụng đồng bộ, dùng chung, thống nhất tạo tiền đề thuận lợi cho việc liên thông, trao đổi, chia sẻ dữ liệu. Hà Nội hiện có 391 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4 (trong đó 281 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 110 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) đạt gần 20,4% tổng số thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước thành phố. Tỷ lệ giao dịch qua mạng đạt ở mức cao, trong đó: Lĩnh vực tư pháp và quản lý đô thị 100%, đăng ký kinh doanh trên 70%, BHXH trên 80%...

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã hình thành những xu thế công nghệ mới, tập trung cáo nhiều lĩnh vực. Ngành TT&TT được dự báo tiếp tục đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Với tầm nhìn đó, TP Hà Nội luôn quan tâm, tạo điều kiện để ngành TT&TT nói chung và CNTT nói riêng phát triển đồng bộ, hiện đại, bền vững và hội nhập./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam