Hà Nội và dấu ấn phát triển An sinh xã hội

09/10/2017 22:43:39
Trong các năm gần đây, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, thủ đô Hà Nội cũng có nhiều bước tiến vững chắc trong công tác bảo đảm An sinh xã hội cho người dân trên địa bàn, trong đó trụ cột là chính sách BHXH, BHYT. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017), cùng nhìn lại những dấu ấn quan trọng trong phát triển An sinh xã hội, nhất là trong giai đoạn 05 năm gần đây, từ thời điểm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Những con số đáng ghi nhận

      Với vai trò là trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước, Hà Nội là địa bàn có đông dân cư, đồng thời thu hút một lượng lớn người lao động từ các tỉnh, thành phố khác. Công tác bảo đảm An sinh xã hội nói chung và thực hiện BHXH, BHYT nói riêng luôn gặp không ít thách thức.
Tuy nhiên, với nỗ lực từ phía cơ quan BHXH, An sinh xã hội của người dân trên địa bàn thủ đô được bảo đảm. Điều này thể hiện cụ thể qua những con số thống kê. Theo đó, trong 05 năm vừa qua, giai đoạn từ năm 2013-2017, BHXH TP. Hà Nội đã thực hiện chi trả các chế độ BHXH đảm bảo an toàn với tổng số tiền là 116.763,6 tỷ đồng, với 5.389.869 lượt đối tượng thụ hưởng, tăng 97.915,3 tỷ đồng (519,5%) và tăng 4.271.326 lượt đối tượng hưởng (381,9%) so với năm 2012. Chỉ tính riêng trong năm 2016, số chi trả tăng 9.817,6 tỷ đồng và tăng 118.131 lượt đối tượng hưởng so với năm 2012).
Hà Nội cũng là địa phương có số tiền chi trả và đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng lớn nhất cả nước (số tiền chi trả trung bình là 2.400 tỷ đồng/01 tháng cho 570.340 đối tượng thụ hưởng). Trong 05 năm (2013-2017), Thành phố đã thực hiện chi trả các chế độ BHXH đảm bảo an toàn với tổng số tiền là 116.763,6 tỷ đồng, với 5.389.869 lượt đối tượng thụ hưởng, tăng 97.915,3 tỷ đồng (chiếm 519,5%) và tăng 4.271.326 lượt đối tượng hưởng (chiếm 381,9%) so với năm 2012.
Từ năm 2013 đến nay, BHXH TP Hà Nội thực hiện thanh toán khám chữa bệnh BHYT cho 25.832.677 lượt người; (bao gồm cả nội trú và ngoại trú) với tổng số chi phí là 23.476,9 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2013 đến năm 2016 có 94 trường hợp cơ quan BHXH thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cao (tổng số tiền 41.179.952.270 đồng), từ 262 triệu đồng đến trên 1,24 tỷ đồng/1 người trong một đợt điều trị bệnh, trong đó có 5 trường hợp với chi phí KCB BHYT được thanh toán từ 1 tỷ đồng đến 1,24 tỷ đồng.
Hiện nay, có 64.709 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó có 1.431.495 lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, tăng 30.575 đơn vị (89,6%) và tăng 277.111 lao động (24%); 1.367.453 lao động tham gia BHTN, tăng 341.424 lao động (33,3%); 6.047.459 người tham gia BHYT, tăng 1.444.401 người (31,4%) so với năm 2012.
Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2013 đến tháng 7/2017 đạt 108.508,1 tỷ đồng, tăng 93.175,1 tỷ đồng (607,7%) so với năm 2012.
Một số nhóm đối tượng duy trì tốc độ tăng nhanh qua các năm như đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, đối tượng cận nghèo và nhất là học sinh, sinh viên (năm 2012 là 81,3 %) là 1.523.171 người, đạt trên 90,8% (năm 2016 tăng 147.387 người và tăng 11,9% so năm 2012). Ngoài ra, hình thức tham gia BHXH tự nguyện ngày càng linh hoạt và thuận lợi hơn nên tỷ lệ tham gia tăng dần qua các năm từ 12.814 người (năm 2012) đến nay là 23.571 người, tăng 10.757 người (chiếm 83,9%).
Toàn thành phố hiện có 1.404 điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của 643 đại lý với sự tham gia của 1.819 nhân viên; trung bình mỗi địa bàn xã, phường, trị trấn có từ 02 điểm thu trở lên; một số nơi phát triển tốt có 4-5 điểm thu.


Sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

     Thực tế cho thấy, cùng với quá trình triển khai thực hiện Luật BHXH 2014 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đang đòi hỏi nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới, có tính chất phức tạp hơn. Tiêu biểu có thể kể đến việc kê khai, lập danh sách BHYT hộ gia đình, rà soát bàn giao sổ BHXH, cấp mã số BHXH, liên thông dữ liệu, triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT; yêu cầu cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, tin học hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý… Cùng với đó là công tác thu, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT đòi hỏi chỉ tiêu phát triển ngày một lớn hơn.
Trước những khó khăn trên, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền TP. Hà Nội với công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT được thể hiện tích cực. UBND TP. Hà Nội có nhiều văn bản chỉ đạo, tháo gỡ nhiều khó khăn trong quá trình triển khai những nội dung công việc vừa nêu ở trên.

Gần đây nhất, trực tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến nghe, nắm bắt tình hình công tác tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT từ BHXH TP. Hà Nội. Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội có ý kiến chỉ đạo với các nội dung cụ thể. Theo đó, giao Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành chức năng tổ chức tốt việc khai thác, liên thông dữ liệu quản lý, không để bỏ sót doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH được vinh danh, khen thưởng, tham dự đấu thầu và đầu tư vào các dự án của thành phố. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành chức năng, UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác đôn đốc thu nợ BHXH. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị, xỷ lý nghiêm cức trường hợp chây ỳ, cố tình trốn đóng, chậm đóng, nợ BHXH… phấn đấu giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN dưới 04%. Tổ chức tốt việc đấu thầu thuốc tập trung. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ BHYT của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; xử lý nghiêm người đứng đầu cơ các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát việc chỉ định thuốc, dịch vụ y tế hợp lý, đảm bảo chất lượng điều trị, phấn đầu tiết kiệm giảm chi phí bình quân 10% so với năm trước. Phân tích, nghiên cứu, tham mưu đề xuất việc hỗ trợ mức đóng BHYT cho các hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình, bảo đảm khoa học…
UBND TP. Hà Nội có công văn chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã trên địa bàn triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Bí thư Thành ủy Hà Nội (công văn số 4456/UBND-KGVX ngày 12/9/2017); giao BHXH TP. Hà Nội theo dõi đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện hàng quý.
Tại hội nghị sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo phấn đấu đến năm 2020: Đạt từ 55% trở lên số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH; Đạt từ 45% trở lên lực lượng lao động tham gia BHTN; Đạt trên 90,1% dân số tham gia BHYT; Đạt từ 70% trở lên doanh nghiệp tham gia BHXH; 100% học sinh tham gia BHYT từ năm học 2017-2018; Giảm tỷ lệ nợ BHXH xuống dưới 04%./.
Đồng thời, tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; xây dựng hệ thống BHXH, BHYT Thành phố hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao sức khỏe người dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước./.

 Lê Công

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam