Hà Tĩnh: Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

23/04/2019 09:57:53
Chiều ngày 22/04/2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân nhằm triển khai Kế hoạch số 61 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH.

Theo báo cáo tình hình thực hiện BHXH, BHYT toàn dân năm 2018 của BHXH tỉnh Hà Tĩnh, tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 88%; tổng thu các loại hình bảo hiểm đạt 2.343 tỷ đồng; tổng chi BHXH, BHTN là 3.255 tỷ đồng. Trong đó, chi từ nguồn ngân sách là 1.370 tỷ đồng, chi từ nguồn Quỹ BHXH là 1.831 tỷ đồng, chi từ nguồn Quỹ BHTN là 54 tỷ đồng. Tổng chi khám chữa bệnh BHYT là 1.388 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại Hà Tĩnh có gần 4.000 đơn vị tham gia đăng ký giao dịch điện tử; tiếp nhận xử lý trực tiếp mức độ 3 gồm 31.000 hồ sơ các loại; giám định trên phần mềm giao dịch quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT 1,7 triệu lượt hồ sơ; cắt giảm còn 28 thủ tục hành chính, trong đó có 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN chưa chuyên sâu; công tác thanh tra, xử lý vi phạm về lĩnh vực BHXH, BHYT còn nhiều hạn chế, thiếu kịp thời và kiên quyết; tỷ lệ và cơ cấu các nhóm tham gia BHYT còn thiếu bền vững, phụ thuộc lớn vào chính sách xã hội của nhà nước.

Tỷ lệ tham gia BHYT của khối HSSV còn đạt thấp, đến nay mới chỉ đạt tỷ lệ bao phủ 91%; tình trạng nợ, chậm đóng BHXH vẫn xảy ra ở hầu hết các địa phương. Năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh giữa các bệnh viện tuyến huyện vẫn chưa đồng đều; công tác quản lý người hưởng chính sách BHXH ngắn hạn vẫn chưa chặt chẽ…

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo BHXH, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh và các sở, ban, ngành, địa phương cần phải bám sát các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Trung ương để thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao; tiếp tục tập trung tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, và công bố tên các đơn vị đó trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thảo luận phương án BHXH đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên; đẩy mạnh và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực tiếp đối với phát triển BHYT. Tăng cường phối hợp liên thông, kết nối quản lý dữ liệu doanh nghiệp, dữ liệu người lao động; có cơ chế, chính sách hợp lý để phát triển đối tượng BHXH tự nguyện; nâng cao vai trò người đứng đầu ở BHXH các huyện nhằm tăng hiệu quả phối hợp; có giải pháp để tiếp cận đối tượng, phát triển BHXH tự nguyện...

Kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị BHXH và các sở, ban, ngành, địa phương bám sát các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Trung ương để thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao; tiếp tục tập trung tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; công bố tên các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH. Tập trung phát triển đối tượng BHXH, nhất là BHYT; ngành y tế phối hợp chặt chẽ hơn với BHXH nhằm giảm bội chi BHYT. Đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH; BHXH tỉnh nghiên cứu để có cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp lý đối với các đối tượng tham gia BHXH.../.

PV

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam