Hà Tĩnh: Tập trung phát triển BHXH tự nguyện từ người hưởng trợ cấp thất nghiệp

09/08/2019 08:44:26
Vừa qua, Liên ngành Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh - BHXH tỉnh thống nhất ban hành Kế hoạch Khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện từ số lao động đang hưởng chế độ trợ cấp tất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tư vấn việc làm tại TTDVVL Hà Tĩnh (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/08/2019, BHXH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển người tham gia BHXH tự nguyện từ người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thông qua các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Tĩnh và các phiên giao dịch việc làm hàng tháng; triển khai mở Đại lý thu BHXH tại 03 cơ sở tiếp nhận hồ sơ BHXH thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (TP.Hà Tĩnh, Thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh). 

Thảo Khang

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam