Hà Tĩnh: Tích cực truyền thông chính sách BHTN

11/07/2019 10:12:47
Báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh cho biết, từ năm 2010 đến tháng 4/2019 tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thấp nghiệp (TCTN) là 29.927 người.

(ảnh minh họa)

Xác định chính sách BHTN là chính sách có tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động nên trong 10 năm (2010-2019), được sự chỉ đạo của Cục Việc Làm - Bộ Lao động TB và Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội  Hà Tĩnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định, tập trung chỉ đạo cán bộ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu giải quyết nhanh, đúng, không gây phiền hà cho người lao động.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức như: phát tờ rơi tại các phiên giao dịch việc làm, các doanh nghiệp và tại Trung tâm; treo áp phích tuyên truyền về chính sách BHTN trên địa bàn tỉnh; đăng tin, bài trên các báo và Đài truyền hình Hà Tĩnh; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm(vieclamhatinh.vn), tư vấn - trả lời điện thoại, qua mail, Website các câu hỏi của người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến chính sách, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh và BHXH tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, từ năm 2010 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã chủ trì tổ chức 29 lớp tập huấn, 58 hội nghị tuyên truyền chuyên đề về chính sách BHTN. Nội dung tuyên truyền tập trung vào phổ biến chế độ chính sách BHTN theo quy định của Luật BHXH, Luật Việc làm, các Nghị định, Thông tư và các văn bản liên quan khác. Trung bình mỗi cuộc tuyên truyền có hơn 200 người tham gia; Tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hàng năm trên cơ sở kế hoạch đề ra, Trung tâm thường xuyên liên hệ, trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến về các quy định, quy trình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp cũng như người lao động. Qua công tác thông tin tuyên truyền đến người sử dụng lao động, đã góp phần quan trọng thay đổi nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đóng nộp và các quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: Từ năm 2010 đến tháng 4/ năm 2019 tổng Số người có quyết định hưởng TCTN là 29.927 người.

Tư vấn, tiếp nhận và giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, thực hiện tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho 100% lao động lần đầu khi đến Trung tâm và trong suốt quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp. Từ năm 2010 đến tháng 4/năm 2019 tư vấn, giới thiệu việc làm cho 30.126 lao động; hỗ trợ học nghề là 304 người với tổng số tiền là 1.165.499.000 đồng./.

T.Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam