Hai cái “được” nổi bật

21/12/2018 11:10:58
Là cộng tác viên của Tạp chí BHXH đã nhiều năm nay, tôi đã thường xuyên đọc, nghiên cứu tin, bài, theo dõi từng bước phát triển của Tạp chí BHXH, và tôi đánh giá cao những tác động tích cực, vai trò quan trọng của Tạp chí BHXH vào sự phát triển lớn mạnh của ngành BHXH, trong đó có hai điểm, hai cái “được” nổi bật nhất.

Thứ nhất, là một diễn đàn khoa học, lý luận về BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam, Tạp chí BHXH đã tụ hợp được những bài viết của các nhà lý luận, nhà nghiên cứu hàng đầu quốc gia về lĩnh vực BHXH, BHYT nói riêng và về an sinh xã hội nói chung, do đó đã cung cấp cho người đọc một lượng kiến thức rộng lớn, những lý luận thực tiễn mang tính khoa học, thực tiễn khách quan, để từ đó giúp cho người đọc có góc nhìn bao quát, toàn diện về chính sách BHXH, BHYT. Đọc và nghiên cứu các bài viết của các nhà nghiên cứu, lý luận về BHXH, BHYT, giúp cho các nhà quản lý, những người làm chuyên môn hiểu một cách sâu sắc, thấu đáo về bản chất, mục đích, ý nghĩa, tầm quan
trọng, lợi ích cốt lõi của chính sách BHXH, BHYT đối với sự phát triển của quốc gia và cuộc sống của các thành viên trong xã hội, từ đó sẽ vận dụng vào thực tiễn để vận hành bộ máy đạt hiệu quả; đồng thời là cơ sở lý luận thực tiễn để tham mưu cho cấp trên, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, hiệu quả. Đối với công tác tuyên truyền, có thể nói đây là “mặt trận” khó khăn, phức tạp, đòi hỏi người làm công tác tuyên truyền phải có năng lực, hiểu sâu, biết rộng về chính sách về những vẫn đề như: lịch sử hình thành chính sách BHXH, BHYT; mục tiêu của chính sách BHXH, BHYT; tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đối với hệ thống an sinh xã hội và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phải biết đánh giá, phân tích tình hình, nhu cầu của xã hội, nhận thức của người dân theo từng vùng, miền, để có thể xây dựng được những tài liệu tuyên truyền phù hợp. Thứ hai, là “Diễn đàn vì An sinh xã hội của ngành BHXH Việt Nam”, Tạp chí BHXH đã làm tốt vai trò là nơi trao đổi thông tin trong ngành, là cầu nối giữa ngành BHXH với các cơ quan, tổ chức, người lao động và Nhân dân. Là nơi trao đổi thông tin trong ngành: Đọc tạp chí BHXH định kỳ và trên trang Tạp chí BHXH điện tử, công chức, viên chức trong ngành thường xuyên được cập nhật đầy đủ thông tin về hoạt động của ngành, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ngành về phát triển chính sách BHXH, BHYT; là nơi cập nhật thường xuyên những cách làm hay để các địa phương
được học tập kinh nghiệm, để vận dụng vào địa phương mình cho phù hợp. Đây là nội dung rất quan trọng đối với ngành, nhất là đối với lãnh đạo các cấp, nắm được chủ trương, học tập được kinh nghiệm là những thông tin vô cùng cần thiết để người lãnh đạo có thể chủ động được việc dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch hành động sát thực, đề ra những giải pháp thực hiện hiệu quả đồng thời đọc các phản ánh hoặc các bài nghiên cứu, lý luận trên Tạp chí BHXH cũng là một kênh quan trọng để các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách tham khảo để hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Có thể nói, để thực hiện thành công bất kỳ chính sách nào thì phải có một hệ thống bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có khả năng tư duy tốt, trình độ lý luận sâu, có kinh nghiệm thực tiễn, trong đó một hệ thống truyền thông mạnh là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu để đảm bảo được sự đồng thuận trong xã hội. Trong 20 năm qua, Tạp chí BHXH đã đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình và đã góp phần quan trọng để ngành BHXH có được vị thế, có được “Thương hiệu BHXH Việt Nam” như ngày hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tạp chí BHXH, xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các phóng viên, biên tập viên, những người đang làm việc tại Tạp chí BHXH luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Tạp chí BHXH ngày càng phát triển, luôn xứng đáng là cơ quan lý luận của BHXH Việt Nam./.

ĐÀO TRỌNG HIẾU

GIÁM ĐỐC BHXH HUYỆN HỮU LŨNG, LẠNG SƠN

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam