Hải Dương: Đề xuất đối tượng người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên, người thu gom rác thải được hỗ trợ chi phí tham gia BHYT

01/12/2019 10:53:42
Theo tin từ UBND tỉnh Hải Dương, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI sắp tới sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng; trong đó, nội dung thu hút sự chú ý của nhân dân, người lao động nhất là UBND tỉnh sẽ có Tờ trình về Hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi và người thuộc các tổ thu gom rác thải của các thôn, khu dân cư.

Người thuộc các tổ thu gom rác thải của các thôn, khu dân cư ở Hải Dương

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh và BHXH tỉnh Hải Dương, Hải Dương hiện còn 281.550 người (14,88% tổng dân số toàn tỉnh) chưa có thẻ BHYT, chủ yếu là người cao tuổi, nông dân có thu nhập thấp. Về đối tượng người cao tuổi - đối tượng rất cần có thẻ BHYT vì tuổi cao, sức yếu, thường bị nhiều bệnh, có hoàn cảnh khó khăn... khó có điều kiện tham gia BHYT – song toàn tỉnh vẫn còn 76.000 người chưa có thẻ BHYT, chiếm 25% tổng số người cao tuổi trong tỉnh. Còn về đối tượng người thuộc các tổ thu gom rác thải của các thôn, khu dân cư, theo số liệu tổng hợp của BHXH tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, tính đến tháng 10/2019, Hải Dương có 955 tổ thu gom rác thải với 2.343 thành viên, trong đó 1.600 người chưa có thẻ BHYT, phần lớn người chưa có thẻ BHYT có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bấp bênh, 01 bộ phận tuổi cao, sức yếu... không đủ khả năng tài chính tham gia BHYT nếu không được hỗ trợ.

Vì vậy, các cấp, ngành có liên quan thống nhất đề xuất, từ ngày 01/01/2020, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT cho 02 đối tượng: Người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT theo các đối tượng khác, có hộ khẩu thường trú, đang sinh sống trong tỉnh và người thuộc các tổ thu gom rác thải của các thôn, khu dân cư. Bởi đây là thể hiện sự ưu việt, nhân văn của chính sách An sinh xã hội của Nhà nước; là cần thiết, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/06/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Một số vấn đề chính sách An sinh xã hội giai đoạn 2012 – 2020, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, góp phần quan trọng để đạt mục tiêu đến năm 2020, Hải Dương có 91% số dân tham gia BHYT theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của HĐND tỉnh.

Lan Lê-Trung Thảo

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam