Hải Dương: Tích cực triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

22/07/2019 10:46:28
Vừa qua, Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc họp đánh giá Kết quả công tác 06 tháng đầu năm, bàn giải pháp triển khai trong 06 tháng cuối năm 2019 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Lương Văn Cầu.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Hải Dương, tính đến ngày 30/06/2019, Hải Dương có 351.160 người tham gia BHXH; 311.732 người tham gia BHTN; 1.610.744 người tham gia BHYT, độ bao phủ BHYT toàn tỉnh là 89% dân số. Như vậy, số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT đều tăng so với cùng kỳ năm trước; trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện có mức tăng cao.

Để tiếp tục thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong 06 tháng cuối năm 2019, Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh yêu cầu các Sở, ngành Thuế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống kê phối hợp chặt chẽ, chia sẻ dữ liệu  với cơ quan BHXH để triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về BHXH, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận BHXH, BHTN, BHYT. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra công tác đóng nộp BHXH, BHTN, BHYT, xử lý nghiêm  các tổ chức cá nhân, cố tình vi phạm...

Về phía Ban Chỉ đạo, sẽ sớm kiện toàn danh sách thành viên cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo từng ngành phụ trách; yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực phối hợp, nghiên cứu đề xuất các giải pháp hiệu quả để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh đôn đốc công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về BHXH, BHTN, BHYT nhằm nâng cao nhận thức của đơn vị sử dụng lao động, người lao động và người dân về quyền lợi và trách nhiệm của việc tham gia BHXH, BHTN, BHYT; tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự phối hợp giữa các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam