Hải Phòng: Chủ động triển khai BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

09/07/2019 10:13:23
Mới đây, BHXH TP. Hải Phòng đã có công văn 1173/BHXH-QLT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai các nội dung công việc liên quan đến BHYT học sinh, sinh viên, sẵn sàng thực hiện cho năm học 2019-2020.

(ảnh minh họa)

Theo đó, BHXH TP. Hải Phòng chỉ đạo BHXH các quận, huyện chủ động báo cáo và tham mưu với UBND quận, huyện ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020; kịp thời thông báo và hướng dẫn các trường học trên địa bàn triển khai BHYT học sinh, sinh viên năm học 20192020, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn quản lý tham gia BHYT. Trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện những trường học chưa đạt tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT để có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.
Phối hợp với các nhà trường, phòng Giáo dục – Đào tạo tổng hợp đầy đủ số lớp của mỗi cấp học, số trường học trên địa bàn và số học sinh, sinh viên của từng trường học, trong đó phân loại các trường hợp học sinh, sinh viên có thẻ BHYT thuộc đối tượng khác để vận động tham gia BHYT.
BHXH TP. Hải Phòng yêu cầu: từ ngày 01/8/2019, trước thứ 5 hàng tuần, BHXH quận, huyện lập báo cáo gửi BHXH Thành phố (qua Phòng Quản lý thu tại địa chỉ: qlt@haiphong.vss.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc.
Năm học 2018-2019, toàn TP. Hải Phòng có 509/509 trường học các cấp, với 377.684/378.750 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,72% tổng số học sinh, sinh viên trên địa bàn./.

Lê Công 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam