Hải Phòng: Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng năm 2019

07/06/2019 15:10:28
Mới đây, UBND TP. Hải Phòng có chỉ đạo Sở Tài chính, BHXH TP. Hải Phòng, các ngành liên quan và các địa phương thực hiện mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng năm 2019 bằng với mức hỗ trợ mua thẻ BHYT đã được thực hiện năm 2018.

(Ảnh minh họa)

Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT năm 2019 cho các nhóm đối tượng đã được bố trí trong dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2019 tại Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND TP về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 cho các cấp, các ngành, các đơn vị.

Mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng cụ thể như sau:

Đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo: Năm 2018, mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương là 70% mức thẻ BHYT, ngân sách thành phố hỗ trợ thêm 30% mức thẻ BHYT, tổng mức hỗ trợ đạt 100% mức thẻ BHYT.

Đối tượng thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình: Năm 2018, mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương là 30% giá trị thẻ BHYT, ngân sách thành phố hỗ trợ thêm 20%, tổng mức hỗ trợ đạt 50% giá trị thẻ BHYT.

Đối tượng nhiễm HIV: Chính phủ không có quy định hỗ trợ đối tượng này. Năm 2018, mức hỗ trợ 100% mức thẻ BHYT.

Đối tượng là học sinh, sinh viên: Năm 2018, mức hỗ trợ 30% mức thẻ BHYT.

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng, mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng năm 2019 sẽ bằng với mức hỗ trợ mua thẻ BHYT đã thực hiện trong năm 2018.

Năm 2018, toàn TP đã thực hiện cấp, phát thẻ BHYT đối với 685.167 đối tượng với tổng kinh phí hơn 348 tỉ đồng, trong đó: hỗ trợ 406 đối tượng nhiễm HIV/AIDS, kinh phí là hơn 166 triệu đồng; hỗ trợ 71.773 đối tượng thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, kinh phí là hơn 21,7 tỉ đồng; hỗ trợ 27.216 đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, kinh phí hơn 19,2 tỉ đồng...

Theo số liệu thống kê của BHXH TP. Hải Phòng, tính đến hết ngày 31/5/2019, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,7%, tương đương với 99,9% kế hoạch giao./.

Lan Anh

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam