Hải Phòng: Phấn đấu 100% người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân ATM

09/12/2019 09:52:11
BHXH Thành phố Hải Phòng đã tham mưu với UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công. Theo đó, mục tiêu phấn đấu từ năm 2020 trở đi sẽ có 100% số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân ATM.

Thông tin từ BHXH TP Hải Phòng cho biết, tính đến tháng 10 năm 2019, Thành phố Hải Phòng có 99,04% số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân ATM.
Để có kết quả trên, BHXH thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng trợ cấp thất nghiệp mở tài khoản cá nhân ATM; làm việc với các ngân hàng để thường xuyên cải cách các thủ tục hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn người thụ hưởng.

Bên cạnh đó, BHXH Thành phố đã tham mưu với UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công. Mục tiêu phấn đấu từ năm 2020 trở đi sẽ có 100% số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân ATM.
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, nơi mở tài khoản cho người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp đã ban hành Công văn số 2071/2019/Lienvietpostbank ngày 20/11/2019 về việc phát triển khách hàng nhận chế độ BHXH qua thẻ ATM của Lienvietpostbank với nhiều chính sách ưu đãi, cụ thể như miễn phí phát hành thẻ; miễn phí rút tiền tại máy ATM của Lienvietpostbank và ATM của các Ngân hàng khác trên toàn quốc; miễn phí rút tiền qua máy POS tại các trên toàn quốc; miễn phí thường niên rút thẻ; miễn phí số dư trong tài khoản và phí quản lý tài khoản trường hợp số dư bình quân nhỏ hơn 50.000 đồng; miễn phí đăng ký sử dụng các dịch vụ Ngân hàng điện tử: SMS Banking, Mobile banking, Internet Banking, Bank plus; miễn phí thường niên các dịch vụ Ngân hàng điện tử: Biến động số dư, SMS Banking, Mobile Banking, Internet banking, Bank plus: thời gian 3 tháng từ ngày đăng ký dịch vụ.

Như vậy có thể thấy, việc nhận tiền trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân ATM vừa đem lại nhiều lợi ích, vừa an toàn và nhận được rất nhiều sự ưu đãi của Ngân hàng./.

PV

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam