Hải Phòng: Tăng cường các giải pháp giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

10/09/2020 14:15:18
Tiếp tục bám sát các đơn vị, doanh nghiệp tham gia, đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp theo kế hoạch. Hoàn thiện hồ sơ các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật… là một trong số những giải pháp BHXH TP Hải Phòng thực hiện nhằm giảm nợ đọng, hoàn thành chỉ tiêu năm 2020.

BHXH TP Hải Phòng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN (ảnh minh họa)

Báo cáo của BHXH TP Hải Phòng cho thấy, 08 tháng đầu năm 2020 số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn Thành phố đạt 60,52% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHXH là 420.646 người, đạt tỷ lệ 36,44 % so với lực lượng lao động trong độ tuổi của thành phố. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là  402.845 người, đạt tỷ lệ 89,74% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; Số người tham gia BHXH tự nguyện là: 17.801 người, đạt tỷ lệ 59,27% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; Số người tham gia BHTN là 386.292 người, đạt tỷ lệ 89,14% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHYT là: 1.785.183 người, chiếm tỷ lệ 87,5 % dân số toàn thành phố tham gia BHYT. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN chiếm 8,1% so với kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao.

8 tháng năm 2020, BHXH thành phố Hải Phòng đã thanh tra chuyên ngành, kiểm tra tại 46 đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, BHTN, BHYT với số tiền là 8.003 triệu đồng; trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT đối với 70 lao động Việt Nam; trốn đóng BHXH, BHYT đối với 03 lao động nước ngoài; kiểm tra tại 05 đơn vị nội bộ và 10 đại lý thu, đại diện chi trả. Trong và sau thanh tra, kiểm tra các đơn vị đã nộp được số tiền nợ là 3.165 triệu đồng; đã lập danh sách đóng BHXH, BHTN, BHYT đối với 66 lao động Việt Nam. Xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 đơn vị sử dụng lao động với số tiền 75 triệu đồng.

Tuy nhiên, số nợ đọng hiện nay còn cao, tình trạng chậm đóng, nợ đọng kéo dài còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, số doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động có chiều hướng gia tăng, việc xử lý nợ BHXH, BHYT kéo dài đối với các doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn... vẫn chưa có quy định, hướng dẫn giải quyết của pháp luật.

Nhằm phấn đấu đến hết năm 2020, hoàn thành kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN do BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đạt mức thấp hơn chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao - thời gian tới, BHXH TP tiếp tục bám sát các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện đôn đốc đóng quỹ TNLĐ-BNN, ốm đau thai sản, BHYT và BHTN. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp theo kế hoạch. Hoàn thiện hồ sơ các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam