Hải Phòng: Triển khai biện pháp đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH

14/02/2020 10:44:55
Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 11/2/2020, UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện việc đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH.

Vận động tham gia BHXH tự nguyện tại TP. Hải Phòng

Kế hoạch của UBND TP. Hải Phòng đề ra các giải pháp cụ thể; bao gồm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH; Tổ chức tháng vận động triển khai BHXH toàn dân; thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền BHXH; tăng cường các biện pháp phòng, tránh và xử lý khủng hoảng truyền thông về BHXH nếu xảy ra.

UBND TP giao Sở LĐ-TB&XH xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn hàng năm và giai đoạn, tuyên truyền tới các đối tượng trực tiếp tham gia BHXH (chủ doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể các cấp…) chú trọng tập huấn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức xã hội cấp  xã, phường để phát triển mạnh BHXH tự nguyện.

BHXH TP tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH trong phạm vi quản lý; tuyên truyền về BHXH là cán bộ, công chức, viên chức, người có uy tín, kiến thức, am hiểu về chính sách BHXH. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền BHXH; thực hiện nắm bắt thông tin phản hồi về chính sách BHXH và thực hiện BHXH hàng năm…

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Bưu điện TP. Hải Phòng có biện pháp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền BHXH thông qua các kênh truyền thông, chuyên trang, chuyên mục; nghiên cứu, xây dựng, triển khai kênh truyền hình BHXH, các chương trình truyền hình, truyền thanh, chuyên mục về chính sách BHXH theo hướng đổi mới, đảm bảo phát sóng, phát thanh thường kỳ./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam