Hai tháng đầu năm 2018: Hà Nội giải quyết việc làm cho 24.900 lao động

12/03/2018 20:12:38
Thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, hai tháng đầu năm nay, toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 24.900 lao động. Thành phố cũng đã xét duyệt 1.863 hộ vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 59 tỷ đồng. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức được 18 phiên giao dịch việc làm với 564 doanh nghiệp, đơn vị tham gia; 7.508 chỉ tiêu tuyển dụng; 4.203 lượt lao động được phỏng vấn, hướng nghiệp; 1.850 lao động được tuyển dụng.

Năm 2018, UBND TP Hà Nội có kế hoạch sẽ giải quyết việc làm mới cho 152.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 63,5%. UBND Thành phố xác định công tác giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Để hoàn thành mục tiêu, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu, trong quý I và II/2018, các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức 48 phiên giao dịch việc làm; đưa 1.200 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; giải quyết việc làm từ vay vốn ưu đãi cho 14.000 lao động.

Trong quý III và IV/2018, các ngành, địa phương đưa sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại huyện Phú Xuyên, Đan Phượng, Thạch Thất và điểm giao dịch việc làm vệ tinh huyện Thường Tín vào hoạt động; tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm; đào tạo nghề cho hơn 20.000 lao động nông thôn; đưa 2.000 người đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; tạo điều kiện cho hàng chục nghìn lượt người thuộc hộ nghèo, đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh.

Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách về lao động, tiền lương và BHXH. Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án lao động khi cổ phần hoá, sắp xếp lại doanh nghiệp. Trong 2 tháng đầu năm, đã tiếp nhận đăng ký 83 bản thoả ước lao động tập thể, 95 bản nội quy lao động./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam