Hậu Giang: Hỗ trợ tiền đóng BHYT cho học sinh, sinh viên

18/04/2017 17:18:19
Theo quy định, mức đóng của học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT là 4,5% mức lương cơ sở; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, học sinh, sinh viên đóng 70% mức đóng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong tham gia BHYT, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 436/UBND-KGVX ngày 29/03/2017, thống nhất hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT là 20%, nâng mức hỗ trợ lên 50% mức đóng. Kinh phí hỗ trợ được trích từ 20% kinh phí dành cho khám, chữa bệnh chưa sử dụng hết năm 2015.  Đồng thời, sẽ thực hiện hỗ trợ mức đóng đối với học sinh, sinh viên không có thẻ BHYT hoặc thẻ hết hạn từ ngày 01/07/2017. Thời gian hỗ trợ theo giá trị sử dụng thẻ BHYT là 06 tháng, tính từ ngày 01/07/2017 đến 31/12/2017.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh có Công văn số 534/BHXH-QLT ngày 11/04/2017 chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hiệu trưởng các trường, đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT từ tháng 04/2017; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu học sinh, sinh viên tham gia BHYT trước ngày 20/06/2017. Đây có thể nói là một trong những nỗ lực nhằm đảm bảo cho các em học sinh, sinh viên được tham gia BHYT, cũng như thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Mỹ Ngoan (BHXH tỉnh Hậu Giang)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam