Hậu Giang: Quyết tâm nâng tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH

08/11/2018 16:40:59
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về chính sách BHXH; thực hiện tốt công tác thống kê, quản lý đối tượng; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước về BHXH; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN là những giải pháp đề ra trong Kế hoạch Thực hiện chính sách BHXH do UBND tỉnh Hậu Giang ban hành.

Tính đến hết Quý III/2018, Hậu Giang có 57,2 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc, chiếm 12,4% tổng lực lượng lao động; 611 nghìn người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 78,77% dân số. Nguyên nhân tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT chưa được như mong muốn do kinh tế - xã hội tỉnh còn nhiều khó khăn khiến tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN bị ảnh hưởng; lực lượng lao động tuy chiếm khoảng 60% dân số song chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, số lượng lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ... không lớn; phần lớn doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, mang tính chất gia đình là chính; có nơi, có chỗ ý thức tuân thủ pháp luật của một số chủ doanh nghiệp tư nhân chưa cao; vẫn còn tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN...

Do đó, để triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Cải cách chính sách BHXH, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch Thực hiện chính sách BHXH; trong đó đặt mục tiêu: Đến năm 2021, có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80%. Đến năm 2025, phấn đấu thực hiện đạt khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 25% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%.

Và đến năm 2030, phấn đấu thực hiện khoảng 49% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 4% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 39% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN, khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 90%.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam