HĐND tỉnh Bạc Liêu: Hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT cho hộ mới thoát nghèo

26/12/2019 09:05:08
Bắt đầu từ năm 2020 và những năm tiếp theo, Bạc Liêu sẽ hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT cho hộ mới thoát nghèo; nguồn kinh phí thực hiện việc này từ ngân sách tỉnh đảm bảo 70% và cấp huyện đảm bảo 30% (trường hợp tổng kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hộ mới thoát nghèo của huyện chi cao hơn 500 triệu đồng thì ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ phần chi vượt).

(Ảnh minh họa)

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm đều vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên, những hộ mới thoát nghèo đời sống kinh tế chưa thật sự bền vững, tỷ lệ hộ thoát nghèo tiếp tục tham gia BHYT đạt thấp, nên thành viên trong gia đình không may bị ốm đau, bệnh tật thì có nguy cơ rất dễ dẫn đến tái nghèo. Thực tế cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo phát sinh, hộ tái nghèo tăng hàng năm là do bệnh tật mất sức lao động và chưa có điều kiện chăm sóc sức khỏe; vì vậy, chính sách hỗ trợ chi phí mua BHYT cho hộ nghèo khi mới thoát nghèo - mặc dù chưa có quy định của Trung ương – song Bạc Liêu vẫn cân đối ngân sách để quyết tâm thực hiện.

Theo kế hoạch, người thuộc hộ nghèo khi mới thoát nghèo theo chuẩn nghèo quy định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, sẽ Bạc Liêu được hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ BHYT hiện hành trong thời gian 01 năm khi hộ được công bố thoát nghèo theo quy định nhằm hỗ trợ các hộ mới thoát nghèo giảm bớt chi phí khám, chữa bệnh, có điều kiện chăm sóc sức khỏe một cách cơ bản, để củng cố sức khỏe phục vụ lao động sản xuất, góp phần tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Để thực hiện việc này, HĐND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp các địa phương rà soát danh sách các hộ mới thoát nghèo vào cuối năm 2019 để kịp thời đề nghị cấp thẻ BHYT; Sở Tài chính tỉnh chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn để cấp thẻ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng; các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về chủ trương của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, khuyến khích người dân vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam