Hiệp hội An sinh xã hội của Cộng đồng châu Âu tìm giải pháp đáp ứng sự linh hoạt đa dạng của thị trường việc làm trong thời đại Internet

10/06/2018 23:07:59
Mới đây, tại Brussel Bỉ, Hiệp hội An sinh xã hội châu Âu đã tổ chức hội thảo để bàn về về vấn đề hệ thống an sinh xã hội châu Âu phải chuyển đổi như thế nào để đáp ứng sự phong phú đa dạng của việc làm hiện nay, đặc biệt là những công việc do người lao động tự làm (tự hành nghề) hoặc không đáp ứng đủ những tiêu chuẩn việc làm truyền thống như trước đây.

Điều làm các hội thảo viên lo lắng nhất là việc phân biệt đối xử của hệ thống BHXH đối với những người tự hành nghề hoặc làm việc không thông qua mối quan hệ truyền thống chủ - thợ như trước đây. Các nhà hoạch định chính sách an sinh xã hội tại hội thảo không chỉ bàn bạc về việc đảm bảo cho các loại hình lao động mới được tham gia BHXH đẩy đủ, chống phân biệt (cho đến nay hầu hết người tự hành nghề và những việc làm không chính thức thì người lao động hầu như không được hưởng chế độ BHYT, thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) mà còn đặt ra vấn đề làm thế nào để có thể có đủ nguồn tài chính đảm bảo quyền được hưởng an sinh xã hội theo hiến pháp và pháp luật của cộng đồng châu Âu. Có rất nhiểu đề xuất đã được đưa ra nhằm tăng nguồn thu để đảm bảo an sinh xã hội bao gồm cả việc đánh thuế máy móc tự động, robot, tăng thuế giá trị gia tăng và thậm chí cả loại thuế mới “thuế sinh thái”. Tất nhiên, giải pháp cụ thể còn phụ thuộc vào tình hình, điều kiện cụ thể của từng nươc nhưng phải hướng đến an sinh trọn đời và không chỉ là trách nhiệm của hệ thống bảo hiểm xã hội mà cần sự chung sức của toàn xã hội đặc biệt là hai lĩnh vực giáo dục và y tế. Trong hội thảo này các nhà hoạch định chính sách cũng bàn bạc kỹ lưỡng những giải pháp mà hệ thống an sinh xã hội cần thực hiện và cộng đồng châu Âu nghiêng về giải pháp đào tạo lại hoặc nâng cao năng lực chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động để đáp ứng với sự linh hoạt và đa dạng của thị trường lao động cũng như các đặc thù của thời đại Internet (việc làm trên mạng và làm việc xuyên biên giới, làm việc cùng một lúc cho nhiều chủ thể khác nhau…) hơn là đánh thuế robot và công nghệ tự động mới. Sự vắng mặt của chủ thể chủ sử dụng lao động rất có thể sẽ trở thành một rào cản đáng kể cho người lao động tiếp cận với các chương trình BHXH một cách chuẩn tắc, tạo ra những hệ lụy không mong muốn cho người lao động và xã hội. Chưa rõ giải pháp nào sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất nhưng điều này ít nhất cũng cho thấy, rất có thể phải gia tăng nguồn đóng góp của Chính phủ để bù đắp cho những thiếu hụt ngân quỹ tiềm tàng trong tương lai để có thể đảm bảo cho hoạt động của hệ thống an sinh xã hội.

Hội thảo của Cộng đồng châu Âu lần này thật sự thu hút mối quan tâm của các nhà hoạch định an sinh xã hội không chỉ của châu Âu mà cả các châu lục khác nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất đáp ứng tính linh hoạt đa dạng của thị trường lao động trong hội nhập quốc tế, với nền tảng internet và cách mạng công nghiệp 4.0./.

Nguyễn Khang (Theo ISSA)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam