Hiểu cho đúng về “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT

03/08/2018 09:36:49
Một bạn đọc ở TP.HCM hỏi: Xin cho hỏi tôi cần phải hiểu nội dung “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: Từ 01/01/2015” ghi trên thẻ BHYT của tôi như thế nào? Trong khi đó, tôi tham gia BHYT từ năm 2005 liên tục cho đến nay ở cùng 01 cơ quan là 01 trường Đại học đóng trên địa bàn TP.HCM?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm, Khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014, “thời điểm đủ 05 năm liên tục: Từ 01/01/2015” nghĩa là bạn đã tham gia BHYT liên tục, thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng, tính đến 01/01/2015 là đủ 60 tháng liên tục.

Nếu bạn đã tham gia BHYT liên tục từ năm 2005 thì thời điểm 05 năm liên tục ghi trên thẻ của bạn là chưa chính xác. Trường hợp do cơ quan BHXH sơ suất cập nhật thiếu thông tin, ghi thông tin trên thẻ chưa chính xác, bạn có thể liên hệ trực tiếp thông qua đơn vị (hoặc đại lý thu) nơi bạn đăng ký tham gia để kê khai, cung cấp thêm thông tin cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ xác minh, điều chỉnh dữ liệu và đổi thẻ BHYT mới.

Ban Thu (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam