Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản đối với lao động nữ nghỉ sinh con

05/09/2017 14:47:49

Chị Lê Lan Anh ở Yên Bái hỏi: Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con được quy định như thế nào?

Trả lời: Luật BHXH 2014 quy định: Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con gồm:

- Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

- Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

- Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

- Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

- Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai./.                   

Ban Thực hiện CS BHXH

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam