Hồ sơ giải quyết chế độ trông con ốm

31/05/2017 08:36:07

Người lao động nghỉ việc trông con ốm được hưởng trợ cấp BHXH (Ảnh minh họa)

Chị Nguyễn Kim Thúy ở Phú Thọ hỏi: Hồ sơ để giải quyết hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ trông con ốm được quy định như thế nào?

Trả lời: Luật BHXH quy định hồ sơ hưởng chế độ đối với người lao động tham gia BHXH nghỉ việc chăm sóc con ốm đau như sau:

Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH;

Trường hợp con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ nêu trên được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp;

Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập.

Ban Thực hiện Chính sách BHXH,

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam