Hồ sơ hưởng chế độ thai sản với người nuôi con nuôi

18/09/2017 08:30:12

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi cũng được hưởng chế độ thai sản (Ảnh minh họa)

Chị Nguyễn Mai Anh ở Bắc Ninh hỏi: Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

Trả lời: Luật BHXH 2014 quy định hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi gồm:

- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

- Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập./.

 

Ban Thực hiện CS BHXH

BHXH Việt Nam

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam