Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với hộ nghèo đa chiều

12/05/2017 06:26:13
Đây là một trong các nội dung của Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017 (Nghị quyết số 40/NQ-CP), được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 10/5/2017.

(ảnh minh họa)

Cụ thể, về thực hiện chính sách đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, Chính phủ thống nhất:
Thực hiện chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập như trước đây;
Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí BHYT; hỗ trợ 70% mức đóng BHYT đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác . Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương có thể quyết định bố trí thêm ngân sách địa phương để hỗ trợ mức cao hơn.
Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản kể từ ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4/2017. Ngân sách trung ương hỗ trợ một số địa phương khó khăn đã thực hiện mua thẻ BHYT cho hộ nghèo đa chiều theo phân nhóm nêu trên trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết.
Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát khả năng cân đối ngân sách, dự kiến nhu cầu và nguồn kinh phí tăng thêm, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội cho phép ứng ngân sách 2017 thực hiện các chính sách giảm nghèo nêu trên và bố trí trong dự toán ngân sách trung ương năm 2018 để thu hồi.
Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát tổng thể các chính sách, đề xuất Chính phủ phương thức hỗ trợ theo hướng bảo đảm người dân tiếp cận được dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước.
Nội dung Nghị quyết 40-NQ/CP của Chính phủ tại đây./.

Lê Công 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam